Rivningen av gamla
Sjöängsskolan startar vecka 8

Gamla Sjöängsskolan

Foto: Jajja Deboussard

Under vecka 8 inleds arbetet med att riva den gamla Sjöängsskolan i Askersund. Rivningen kommer att pågå under våren och slutdatumet för när arbetet ska vara helt klart är satt till den 30 juni.

Rivningsarbetet kommer att börja invändigt i skolan, med att de inventarier som är kvar rensas bort. Sedan avlägsnas exempelvis dörrar och liknande.

– Det handlar om så kallad selektiv rivning. Det går ut på att materialet källsorteras, det är viktigt att så mycket som möjligt tas om hand, säger Göran Berger, fastighetsstrateg på Askersunds kommun.

Rivningen kommer att utföras av företaget Normans, som i sin tur har ett avtal med ett företag som kommer att ta hand om allt material som kan återanvändas.

Rivningsarbetet kommer att pågå måndagar till torsdagar mellan klockan 7 och 18. Själva rivningen kommer huvudsakligen utföras av en grävmaskin med betongsax. Inledningsvis kommer det gå begränsat med lastbilstransporter från rivningsområdet, det är först i slutet av rivningsperioden i maj/juni som de stora massorna av tegel och betong kommer att fraktas bort.

– Vi tror och hoppas att rivningsarbetet inte ska behöva påverka de intillboende alltför mycket, men för säkerhets skull har vi nu i början av februari har utfört sprickbesiktning på de fastigheter som ligger allra närmast de byggnader som ska rivas, säger Göran Berger.

Företaget som river de gamla skolbyggnaderna kommer dessutom använda sig av en snökanon för att sprida ett fint dis av vatten över området, allt för att minska mängden damm i luften.

De träd som finns på skolgården och längs med Sjöängsgatan ska bevaras. När rivningsarbetet är klart kommer den del som ligger närmast nya Sjöängen att täckas med grus för att tills vidare kunna användas som parkering. Övriga delar kommer att täckas med jord där det ska sås gräs.

En ny detaljplan för hur den gamla skoltomten ska användas på lång sikt ska tas fram och det arbetet inleds under 2017.

Kontakt: Göran Berger, fastighetsstrateg, 0583-810 84

Foto: Jajja Deboussard

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-02-14