Information med anledning av händelserna vid Alléskolan 3 och 6 mars

Alléskolans logga

Fredagen den 3 mars uppstod bråk mellan två grupperingar i en av Alléskolans lokaler. Polis var snabbt på plats och kunde avvärja bråket. Flertalet av de inblandade är inte elever vid Alléskolan.

Under den gångna helgen tog Alléskolans ledning kontakter med Polisen och en handlingsplan upprättades i syfte att förhindra ytterligare bråk.

På måndagen den 6 mars samlades ett tjugotal personer i anslutning till Alléskolans område. Majoriteten av de inblandade är inte elever på skolan. Polisen gör bedömningen att händelsen inte var riktad mot Alléskolan.

Polis var på plats och det visade sig att flera personer i den samlade gruppen var försedda med stenar och andra tillhyggen.

Polis och skolledning fattade beslut om att alla skolans elever och personal snabbt skulle ta sig inomhus och stanna där tills klartecken givits. Eleverna och personalen tog sig in i skolan inom loppet av ett fåtal minuter och efter knappt två timmar gav Polisen klartecken att man kunde lämna lokalerna.

Möten för att planera den kommande tiden kommer att hållas mellan Polisen och skolans ledning. Alléskolan kommer i samråd med Polisen att vidta åtgärder för att kunna garantera säkerheten.

Vårt beslut utifrån Polisens bedömning av det aktuella läget är att undervisningen kommer att bedrivas som vanligt.

Information till allmänheten kommer att finnas på skolans officiella webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster alleskolan.eu. Elever och personal får information via skolans intranät, som de alla har tillgång till.

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta Marie Kilk, förbundsdirektör/skolchef.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-03-07