Projekt ska skapa bättre hemtjänst

Hemtjänstpersonal och brukare

Nu under våren 2017 pågår ett projekt inom hemtjänsten i Askersunds kommun med målet att skapa ännu bättre och mer rättssäker vård och omsorg och att förbättra personalens arbetsmiljö. Projektet går bland annat ut på att skapa en bättre bemanningsplanering.

Hösten 2016 genomfördes en bemanningsanalys inom hemtjänsten i Askersunds kommun. Utifrån den startades det nu pågående projektet i januari 2017.

– Syftet med det här projektet är att skapa bättre kvalitet och kontinuitet i vården för den enskilde. Det gör vi bland annat genom att förbättra arbetsmiljön för vår personal och därmed bli en attraktivare arbetsgivare. På så sätt blir det lättare för oss att behålla vår personal och rekrytera ny, säger Maria Ståhl, socialchef i Askersunds kommun.

För att skapa delaktighet och förståelse för arbetet har ett antal arbetsgrupper bildats inom hemtjänsten. Dessa har haft ett antal träffar under februari och mars.

– På så sätt tar vi även tillvara den kompetens och erfarenhet som finns hos hemtjänstens olika professioner. Det handlar om att använda de resurser vi har på ett bättre sätt och hela tiden ha den enskildes vårdbehov i fokus, säger Maria Ståhl, socialchef i Askersunds kommun.

Socialförvaltningen har under projekttiden anställt Anneli Koivuniemi som projektledare. Projektet med brukar- och bemanningsplanering inom hemtjänsten avslutas i juni 2017.

Kontakt
Maria Ståhl, socialchef, 0583-810 99
Anneli Koivuniemi, projektledare 0730-37 33 90

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-03-17