Rivningen av gamla Sjöängsskolans byggnader startar vecka 18

Rivning gamla Sjöängsskolan

Under vecka 18 inleds den yttre rivningen av den gamla Sjöängsskolan. Först ut är de två fastigheterna närmast Drottning Kristinas väg. Rivningsarbetet kommer att pågå måndagar till onsdagar klockan 7 till 19 och torsdagar klockan 7 till 17. Efter de två fastigheterna vid Drottning Kristinas väg fortsätter rivningen med den större huskroppen längs med Sjöängsgatan. Hela rivningsarbetet beräknas vara färdigt till Midsommar.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-04-29