Askersunds kommun ökar takten i fiberutbyggnaden på landsbygden

Fiber

2 400 fastigheter på landsbygden i Askersunds kommun får nu möjlighet att ansluta sig till fibernätet genom ett nytt samverkansavtal mellan kommunen och IP-Only.
– Att öka fiberutbyggnaden på landsbygden kommer inte bara att skapa tillväxt, utan ytterst göra vårt samhälle mer jämlikt, säger Inger Trodell Dahl, bredbandssamordnare på Askersunds kommun.

Askersunds kommun tar krafttag för att digitalisera kommunen genom ett samverkansavtal med fiberoperatören IP-Only. Samarbetet betyder att 2 400 fastigheter - permanentboende, fritidshus och företag - får möjlighet att ansluta sig till framtidens fibernät.

– Allt mer av morgondagens verksamheter kommer att vara beroende av snabb och stabil infrastruktur, inte minst inom välfärden. Samarbetet med IP-Only är ett sätt för kommunen att göra att så många som möjligt, så fort som möjligt, inkluderas i morgondagens digitala samhälle, säger Inger Trodell Dahl, bredbandssamordnare på Askersunds kommun.

Enligt PTS senaste kartläggning har idag 74 procent av alla hushåll och företag i Askersunds tätorter tillgång till fibernät. Motsvarande siffra för kommunens landsbygd är endast 17 procent.

– Hela Sverige ska leva, men också hela kommunen. Att öka fiberutbyggnaden på landsbygden kommer inte bara att skapa tillväxt, utan ytterst göra vårt samhälle mer jämlikt. Nu hoppas vi på en positiv respons på detta erbjudande så att man kan komma igång med byggnationen, säger Inger Trodell Dahl.

Samverkan utgår från en gemensam målsättning, vilken ligger i linje med regeringens bredbandsstrategi, om att 95 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till 100Mbit/s senast 2020.

– Vi bygger fibernät i över hundra kommuner runt om i landet och vet att ett gott samarbete med kommunen är nyckeln till en snabb och kostnadseffektiv utbyggnad. Samverkansavtalet med Askersunds kommun är ett exempel på det och vi ser nu fram emot en omfattande fiberutbyggnad på landsbygden, säger Kajsa Danielsson, regionchef Mälardalen på IP-Only. 

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-05-05