Projekt ger bättre personalsituation
inom hemtjänsten

Äldre kvinna och vårdpersonal

En klar ökning av antalet månadsanställda inom hemtjänsten och färre sjukskrivningar. Det är några av de positiva effekterna av ett projekt som genomförts inom hemtjänsten i Askersunds kommun under våren 2017.

Det var i januari i år som socialförvaltningen startade ett projekt inom hemtjänsten utifrån den bemanningsanalys som genomfördes hösten 2016. Vid årets början var endast 80 procent av ordinarie tjänster inom hemtjänsten tillsatta, inklusive långtidsvikarier. Idag, ett knappt halvår senare, är nästan samtliga tjänster tillsatta med månadsanställd personal.

Verksamheten har arbetat för att hålla en god kompetensnivå, därför har en analys av balansen mellan antalet undersköterskor och icke utbildad omvårdnadspersonal ingått i projektet. Det har fått till följd att flertalet av de nyrekryterade medarbetarna är undersköterskor.

– Hemtjänsten har tagit tillvara på egen personal som validerat sig till undersköterskor. Sjukskrivningarna har minskat under mars och april månad mot tidigare månader, säger Maria Ståhl, socialchef i Askersunds kommun.

Förutom att hemtjänsten stabiliserat personalsituationen genom att ha månadsanställd personal på plats har även beställningarna av timvikarier minskat betydligt inom verksamheten. Tidigare hade man timvikarier inne som ordinarie personal i långa perioder, något som innebar att man ”tankade” ur bemanningsenheten på timvikarier. Därmed blev det svårt att få vikarier vid korttidsfrånvaro.

– Några konsekvenser av detta var övertidsarbete för ordinarie personal, omplaneringar som påverkade vardagen och upplevd stressad arbetsmiljö, säger Maria Ståhl.

Hemtjänsten kommer till hösten att organisera sig på annat vis för att på bästa sätt arbeta för den övergripande resursplanering och fördelningen inom verksamheten.

Utvecklingen är också ett led i att förbereda verksamheten inför kommande förändringar, som nya betalningsansvarslagen och införandet av mobil hemtjänst.

Till hösten fortsätter hemtjänstens ledning att arbeta med projektet i egen regi.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-06-15