Störningsinformation, Rönneshytta

Trafikverket presenterar planerade arbeten som kan påverka trafik eller närboende i Rönneshytta.
Cykelbanan längs med väg 597, mellan Nygatan och nya bron över järnvägen strax norr om skolan, stängs av under några veckor i sommar med start v. 27-28.
Detta beror på att man ska flytta jordmassor till området mellan Sjölidsvägen och järnvägen. Jordmassorna ska bli en bullervall.
Halva vägbredden på Brädgårdsvägen kommer att användas som upplagsyta för mellanlagring av bland annat järnvägsslipers.
Läs mer här i bifogad länk  http://www.trafikverket.se/nara-dig/Orebro/projekt-i-orebros-lan/hallsberg-degeron/stenkumla-dunsjo/storningsinformation/länk till annan webbplats 

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-06-19