Kommande omledningar till
väg 608 över Lerbäck och Åsbro

Karta omledning

Under hösten kommer Trafikverket att leda om trafiken i omgångar, från väg 50 till väg 608 (Gamla riksvägen). Omledningarna kommer att gälla båda körriktningarna samtidigt, eller enbart den ena körriktningen. Trafikverket leder bort trafiken för att kunna arbeta effektivare och samtidigt trygga arbetsmiljön för våra vägarbetare.

I samband med omledningarna ser Trafikverket över trafikmiljön för att förbättra säkerheten på omledningsvägen. Under september jobbar man med vägsträckan Lerbäck– Åsbro. Det blir bland annat arbeten med beläggning, räcken, den nya bron över Estaboån samt med bron över Karintorpsvägen i Åsbro. Under vecka 36 leder vi om den norrgående körriktningen och under veckorna 37 och 38 gäller omledningen båda körriktningarna. Eventuellt blir det enkelriktad omledning även vecka 39.

Från Lerbäckskorset till Åsbro

De veckor då båda körfälten stängs kommer väg 50 att vara helt avstängd för trafik från Lerbäckskorset till Åsbro, liksom vid avstängningen den 14 juni. Ni som bor utmed den avstängda delen av väg 50 får svänga av väg 608 och kommer att kunna korsa väg 50. Trafiken till och från Västra Å kommer bland annat att gå via den nybyggda vägen som ansluter i norra Åsbro-korset.

Tillfälliga åtgärder för bättre trafiksäkerhet

Omledningarna innebär att väg 608 får betydligt mer trafik än normalt. Innan trafiken leds om kommer Trafikverket att utföra vissa tillfälliga åtgärder för att förbättra säkerheten på omledningsvägen. Bland annat kommer man förbättra för gående och cyklister där väg 608 korsar Karintorpsvägen i Åsbro. Du som går, springer eller cyklar efter omledningsvägen – välj om möjligt exempelvis blåmarkerad väg mellan Lerbäck och Åsbro.

Information om projektet

Aktuell trafikinformation och uppgifter om kommande omledningar hittar du på projektets webbsida. www.trafikverket.se/rude-askersund-asbro

 

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-08-30