Försvarsmaktsövning Aurora 17

Övning Aurora 17

I september genomför Försvarsmakten övning Aurora 17 – den största militära övningen på 20 år. Örebro län kommer framför allt beröras av militära transporter på vägar samt övningar och helikopterbas på Villingsbergs skjutfält.

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september (v. 37–39) att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Vilka berörs av övningen?

Förband i hela Sverige kommer att beröras, men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

För Örebro län innebär övningen framför allt militära transporter på vägar genom länet. Villingsbergs skjutfält berörs genom förberedande artilleriskjutningar samt att en helikopterbas kommer att finnas där under övning Aurora.

För allmänheten kan det innebära trafikstörningar och längre restider under denna period. Det kan också innebära buller i samband med övningen på Villingsbergs skjutfält, som du kan läsa mer om längre ner i texten.

En nationell övning med internationellt deltagande

Fler än 19 000 män och kvinnor ur Försvarsmakten, ett 40-tal myndigheter samt internationella förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA deltar i övningen. Det är den största försvarsmaktsövningen på 20 år.

Militärövning vid Villingsbergs skjutfält

Den 6–13 september sker en ökad militär verksamhet både på och i anslutning till Villingsbergs skjutfält i Kilsbergen som en förberedande del av Aurora 17.

Villingsbergs skjutfält ligger i Karlskoga kommun men gränsar till Örebro, Nora och Lekebergs kommun. Soldater och fordon kommer att trafikera vägar samt röra sig i terrängen runt skjutfältet. Ökat buller, skakningar i marken samt militärfordon i trafiken kommer att förekomma i områden runt Villingsbergs skjutfält. Undvik om möjligt att färdas i terrängen och respektera vägbommar samt varningsskyltar. För mer information om avlysningar se: www.skjutfalten.selänk till annan webbplats.

Läs med om övning Aurora hos Försvarsmaktenlänk till annan webbplats


För trafikinformation under övningen:

Trafikverketlänk till annan webbplats och Trafiken.nulänk till annan webbplats

Sveriges radio P4 Örebro (trafikradion)

Foto ovan: Jonas Thungren/Combat Camera/Försvarsmakten

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-09-05