Remiss på äldreomsorgsplan ute nu

Äldre kvinna och vårdpersonal

Ett förslag till äldreomsorgsplan för Askersunds kommun har upprättats och skickas nu ut på remiss. Syftet med äldreomsorgsplanen är att den ska vara ett verktyg för att planera, organisera och kartlägga framtida behov av äldreomsorg i kommunen. Remissyttranden ska inlämnas senast den 10 november till socialnämnden.

Du kan läsa missivet till planen och hela äldreomsorgsplanen i sin helhet genom att klicka på länkarna nedan:

Missiv - Remiss av förslag till äldreomsorgsplanPDF

Förslag till äldreomsorgsplanPDF

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-10-05