Byggstart av nytt vård- och omsorgsboende avbockat

Andreas Svahn

Tisdagen den 7 november bockades byggstarten av det nya vård- och omsorgsboendet i Askersund av Örebro läns regionstyrelses ordförande Andreas Svahn (S). I början av 2020 beräknas det nya boendet vara klart för att tas i bruk.

Avbockningen skedde i närheten av korsningen Torebergsvägen och Trafvenfelts väg på tomten där det nya boendet ska uppföras de kommande åren. Det nya boendet kommer ligga i anslutning till vårdcentralen och kommunens vårdverksamhet i Syrenen, Västergården och Borgmästargården

– Läget här är kanonbra rent generellt, men närheten mellan vård- och omsorgsboendet och regionens verksamhet är en extra stor tillgång, sa Andreas Svahn innan han utförde den traditionella avbockningen av byggprojektet.

Planeringsarbetet för det nya vård- och omsorgsboendet startade för ett antal år sedan och olika lösningar provades innan ett samarbete med Region Örebro län och Länsgården Fastigheter AB inleddes under 2015.

– Regionens fastighetsbolag Länsgården är en samarbetspartner som har kunskap och kompetens inom områden där kommunen saknar detta. Vi har tagit fram ett koncept som alla känner sig trygga med och som utgår från de boendes behov. Det är ju för dem som vi bygger, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

Sammanlagt i det nya boendet blir det 98 lägenheter, 96 enrumslägenheter och två lite större lägenheter för par som vill fortsätta bo tillsammans. Att antalet blir just 98 beror på att enrumslägenheterna fördelas i enheter om åtta lägenheter vardera som går att koppla samman när behov finns, till exempel nattetid. För att utvärdera att lägenheterna blir rätt utrustade har en lägenhet i fullskalig modell byggts upp på Västergården i Askersund och den visades upp i samband med avbockningen.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-11-07