Problem med e-post från
Askersunds kommun

E-post från vissa e-postadresser inom Askersunds kommun har blivit fördröjd eller inte kommit fram de senaste dagarna. Detta kan gälla e-post som är skickad från mitten av vecka 46. Orsaken till e-postproblemen är en spam-attack som kommunen utsattes för i början av vecka 46. E-posten bör fungera normalt igen under inledningen av vecka 47, men om du saknar e-post från Askersunds kommun, kontakta oss då via telefon, växeln 0583-810 00 eller ta direktkontakt med den person på kommunen du väntar e-post ifrån.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-11-20