Resultat från Socialstyrelsens undersökning av hemtjänsten

Nyligen presenterade Socialstyrelsen resultatet av den brukarundersökning som genomfördes av äldreomsorgen i landets kommuner mellan mars och maj 2017. Den visar att 90 procent av brukarna i Askersunds kommun är nöjda med sin hemtjänst. Det är samma notering som förra året och något över riksgenomsnittet. Undersökningen mäter brukarnas uppfattning om hemtjänsten inom en rad områden.

– De senaste två åren har vi haft ett stort behov av mer personal inom hemtjänsten och därför tillskapat 20 nya tjänster, allt för att kunna ge våra brukare den hjälp de har rätt till och för att skapa en bra arbetsmiljö för vår personal, säger Siv Ahlstrand, socialnämndens ordförande.

Under 2017 har det pågått ett förändringsarbete inom hemtjänsten i Askersunds kommun med syftet att resurserna ska utnyttjas på ett ännu bättre sätt. Hösten 2016 gjordes en kartläggning som bland annat visade att vissa brukare får mer insatser från hemtjänsten än vad de beviljats enligt sina biståndsbeslut.

– Alla våra brukare har fått en insats beviljad av biståndshandläggare och det är viktigt att de får den hjälp som de fått beslut om, varken mer eller mindre. Om en brukare anser att den hjälp han eller hon får inte är tillräcklig är de välkomna att lämna in en ny ansökan, säger Maria Ståhl, socialchef i Askersunds kommun.

Hela det förändringsarbete som pågått under 2017 har fokuserat på att identifiera det som fungerat mindre bra för att det ska kunna förbättras. Det är ett arbete som ännu inte är avslutat och som behöver ytterligare tid för att nå i mål.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-12-07