Rikstäckande enkät om
äldreomsorgen ute nu

Under våren pågår Socialstyrelsens rikstäckande undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". Det är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Enkäten skickades ut i mars och sista datum för att posta svar är den 24 maj. Det finns även en webbversion av enkäten, där sista svarsdatum är 27 maj.

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Därför får cirka 220 000 äldre personer en enkät per post till folkbokföringsadressen med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickas till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, dels att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad personer som tar emot omsorg tycker. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

Mer information om enkäten finns på Socialstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-04-02