Gatuarbeten Loggatan, delar av Lusten-rustvägen samt delar av Bergslagsvägen, Askersund

Med början nästa vecka (v. 27) kommer arbete att påbörjas med att fräsa bort asfalt för att förbereda inför asfaltering på Loggatan, delar av Lustenrustvägen samt delar av Bergslagsvägen i Askersund. Asfaltering kommer att påbörjas vecka 28 med start den 8 juli. Ena körfältet kommer att stängas av. Skanska AB som är kommunens anlitade entreprenör, kommer att utföra arbetet. Vi ber trafikanter att visa hänsyn i trafiken när arbetet pågår och respektera skyltningen.

Se bifogad länk var arbetena kommer att ske (blå markering), karta.PDF

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-07-02