Renovering av Rådhusets tak
och fasader inleds vecka 36

Askersunds rådhus med byggnadsställningar

I veckan inleds en renovering av Rådhuset i Askersund. Det är den äldre delen av huset som är i behov av rustning. Under en första etapp kommer arbeten på tak och hängrännor utföras och senare genomförs putsning av fasaden och fönsterarbeten. En anledning till att arbetet genomförs är att puts släppt från takfoten på huset och därmed utgjort en säkerhetsrisk. Byggställningar ställs upp längs husets fasad under vecka 36, något som bland annat innebär att passagen mellan Rådhuset och färgaffären kommer att vara avstängd under perioden som arbetena pågår.

Arbetena beräknas vara klara under första halvan av november.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-09-03