Utbrottet av covid-smitta
över på Norra Bergen

Tvättar händerna

Utbrottet av covid-19-smitta på det särskilda boendet Norra Bergen i Askersund är nu över. Det var i början av maj som flera brukare konstaterades vara sjuka i covid-19.

Eftersom utbrottet nu är över på Norra Bergen pågår nu förberedelser för att nya brukare ska kunna flytta in. Riktlinjerna om inflyttning på boenden från Folkhälsomyndigheten och Region Örebro läns smittskyddsenhet kommer att följas. Inga brukare har flyttat in på Norra Bergen under tiden smittan har funnits på boendet.

Inget av Askersunds kommuns övriga särskilda boenden har drabbats av covid-19-smittan.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-06-12