Busstorget stängt 24/6-3/7 – samt av-stängt Trädgårdsgatan/Norströmsgatan

Vägarbete

Från och med onsdag den 24 juni kommer busstorget i Askersund helt stängas av för busstrafik fram till och med den 3 juli. På- och avstigning av bussar som normalt sker från busstorget kommer istället att ske från Sundsbrogatan, mitt emot Sjöängen. Skyltar kommer att sättas upp vid den tillfälliga hållplatsen. Bussarna kommer att ta sig till den tillfälliga hållplatsen via Torebergsvägen och Joel Haugardsgatan.

Trädgårdsgatan kommer att vara öppen för trafik från Sundsbrogatan, men korsningen mot Norströmsgatan kommer att stängas av. Trafikanter som ska till Västra Strandparken får köra enligt alternativ väg som skyltas.

Parkeringen längs med Trädgårdsgatan kommer att kunna användas i sin helhet, följ skyltning på platsen.

Orsaken till avstängningen är att byte av VA-ledning behöver ske i korsningen Trädgårdsgatan/Norströmsgatan. Därefter kommer ny asfalt läggas på delar av dessa gator.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-06-17