Växelvis distansundervisning för årskurs 7-9 på Sjöängsskolan torsdag-måndag

Tvättar händerna

Just nu har Sjöängsskolan brist på personal. Den huvudsakliga anledningen är Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring smittspridning av covid-19, bland annat om att vara hemma även om man bara är lite sjuk. Personalbristen innebär att skolan från torsdag den 19 till och med måndag den 23 november kommer att bedriva undervisning på distans växelvis för årskurserna 7-9. Under dessa dagar kommer en årskurs per dag att få undervisning på skolan.

Under period med distansundervisning kommer eleverna ändå ges möjlighet att äta skollunch, antingen på Sjöängen eller på skolorna i Rönneshytta, Åsbro, Åmmeberg och Hammar. Tiden som gäller för skollunchen för de distansundervisade eleverna i årskurs 7-9 är 11.45-12.30 på samtliga skolor.

Beslut om en eventuell förlängning av distansundervisning tas på måndag 23 november.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-11-19