• Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Mål och resultat

Förord från Årsredovisningen för år 2016

När vi summerar 2016 kan vi konstatera att vi har ett positivt resultat som vi kanske aldrig mer kommer få se igen. Det finns flera orsaker till det och man ska inte dra för stora växlar på ett enskilt år. När man ska bedöma ekonomi skall man se på trender. Även om en kommun ska redovisa positivt resultat av olika skäl så är det inget mål i sig, att ha ett så högt resultat som vi redovisar i årets bokslut, +38 miljoner.

Året har präglats av en hel del utmaningar utöver det vanliga. Främst tänker jag på den flyktingström som till vissa delar letat sig till vår kommun. Nöden i världen är stor. Krig och svält gör att allt fler människor tvingas bort från sina hem för att söka asyl i andra delar av världen. Några av dem har hamnat hos oss. För detta har vi också mottagit kompensation från staten med ett extra statsbidrag. Dessa pengar har en stor del i att vi gör ett positivt resultat. Men det finns också andra effekter som gör att vi rent ekonomiskt haft det ganska tryggt. Även andra delar som har med flyk-tingarbete har gett oss en del överskott. I så stor utsträckning som möjligt försöker vi spara i ladorna för att i framtiden kunna jobba bra med integrationsarbetet. Det är av yttersta vikt att vi ser till att hålla i integrationsarbetet och att vi ser till att lägga un-dan pengar när vi har. Det är viktigt för den framtida ekonomin.

Investeringar har skett på en ganska hög nivå och framför allt måsta man nämna Sjö-ängen som nu är färdigställt. Vi har nu begåvats med ett kulturhus som blev långt mycket vackrare och mer funktionellt än vi vågat drömma om. Högstadieskolan har fått nya lokaler och eleverna har nu de allra bästa förhållanden vad gäller lokaliteter. Biblioteket blev omnämnt som Europas vackraste vid invigningen som förrättades av Björn Ranelid. En alldeles magnifik invigningshelg med all tänkbar kultur gick av stapeln i början på november. Nu finns alla möjligheter att utveckla kultur och fri-tidsaktiviteter för alla åldrar.

Rekryteringsproblemen fortsätter inom flera områden. Att hitta rätt person till rätt tjänst blir allt svårare. Det är bland annat brist på lärare, förskolelärare och olika for-mer av vårdpersonal. Men nu ser vi också at det blir allt kärvare att hitta personer inom socialtjänstområdet och en del tekniska yrken. Mycket jobb läggs ned för att hitta rätt personal till rätt jobb.

Bostadsbyggandet hålls igång och vi håller så gott som den takt som vi planerat en-ligt vårt bostadsförsörjnings program. Vi har flera byggen igång och ännu fler som är på planeringsstadiet. Det är framförallt i Askersund och Åsbro som efterfrågan är stor. Vi har sålt flera industritomter och nu börjar vi få akut brist på sådana. Ett arbete har startat för att kunna hitta ny industrimark.

Visst önskar vi att vi kunde göra mer. Inte minst för att kunna göra arbetsbördan för våra anställda så bra som möjligt. Men de ekonomiska ramarna sätter stopp för att expandera allt för mycket. Vi har dock under året förstärkt inom såväl vården och skolan.

Det händer mycket i vår kommun, det mesta kan läggas i den positiva vågskålen. De som hamnar på den andra sidan får vi givetvis bearbeta. Men man måste hålla lika mycket fokus på det som går bra som på det som går mindre bra. Det finns gott om framtidstro i vår kommun!


Per Eriksson
kommunstyrelsens ordförande (S)

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-06-22