Mål och resultat

Förord från Årsredovisningen för år 2017

Förra årets ingress började med att vi det året uppnått ett resultat som skulle vara svårslaget. Nu visar det sig att vi med råge överträffar detta tack vare den koncernbildning som kommunen genomfört i slutet på 2017. Dock ska vi påminna oss om att det så kallade balanskravet visar på ett minusresultat. Detta faktum kan vara svårt att förklara på ett pedagogiskt sätt. Båda resultaten är sanna och pekar på olika typer av effekter av vår ekonomiska ställning.

Vi kan i alla fall slå fast att vi för framtiden bär med oss ett negativt resultat -4,4 miljoner som vi skall återställa inom tre år. Vi kan också läsa ut att flera nämnder har haft det tufft att klara sin budget. Detta trots att mycket arbete skett och fortfarande sker för att hålla sin ram. Det är helt nödvändigt att man har förmågan att hålla huvudet kallt i tider som är svårare rent ekonomiskt. Det är viktigt att inte gripas av
panik och vidta åtgärder som är dåligt genomtänkta. Det är förstå inte bra att sitta still i båten, men det kan ibland vara bättre än att skena iväg med åtgärder som sedan visar sig inte fungera i praktiken.

En kommuns uppdrag är inte att gå med vinst, eller generera pengar till ägarna. Vårt uppdrag är att ge service till våra medborgare och besökare. Den uppgiften klarar vi riktigt bra. Självklart har även vi förbättringsområden, men till allra största delen har vi medarbetare och organisation som väl svarar upp till den verksamhet vi vill erbjuda.
Det händer fortfarande mycket bra saker i vår kommun. Bostadsbyggandet hålls igång på bra nivå, Sjöängen har klarat sitt första helår med en alldeles fantastisk verksamhet. Vår vårdpersonal ger service till äldre och sjuka. Vi ger omsorg till de som behöver. Pedagoger av olika slag hjälper barn och ungdomar in i vuxenlivet. Fritidsgård, väghållning, föreningsbidrag, ja det finns hur mycket som helst att redovisa. Ingen verksamhet är förmer än någon annan. Allt hänger samman och
har beroende av varandra.

Jag är stolt över den verksamhet vi bedriver. Jag vet att vissa saker kan bli bättre. Vi har en mer ansträngd ekonomi de närmaste åren. Vi kommer med gemensamma krafter gå stärkta ur det arbetet och fortsätta bygga en kommun med framtidstro. Där vår lilla stad utvecklas, där våra tätorter och landsbygd också känner att de är en del av kommunen. Om vi alla hjälps åt, finns det goda möjligheter att lyckas i vår kommun!

Per Eriksson
kommunstyrelsens ordförande (S)

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-02-20