Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:

 • 2019-11-15

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2019-11-07


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2019-11-07. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-11-15 till och med 2019-12-09.Protokoll
 • 2019-11-14

  Justerat protokoll för Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-11-12


  Sammanträde för Socialnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2019-11-12. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-11-14 till och med 2019-12-06.
 • 2019-11-08

  Justerat protokoll för Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-11-06


  Sammanträde för Barn- och utbildningsnämnden har ägt rum den 2019-11-06. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-11-08 till och med 2019-12-02.Protokollöppnas i nytt fönster
 • 2019-11-06

  Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-05


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2019-11-05. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-11-06 till och med 2019-11-28.Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-05öppnas i nytt fönster
 • 2019-10-29

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-10-24


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens arbetsutskott har ägt rum den 2019-10-24. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-10-29 till och med 2019-11-20.
 • 2019-10-29

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskotts sammanträde 2019-10-24


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskott har ägt rum den 2019-10-24. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-10-29 till och med 2019-11-20.
 • 2019-10-28

  Justerat protokoll för Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-10-23


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2019-10-23. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-10-28 till och med 2019-11-19.
 • 2019-10-28

  Justerat protokoll för Socialnämndens sammanträde 2019-10-22


  Sammanträde för Socialnämnden har ägt rum den 2019-10-22. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-10-28 till och med 2019-11-19.Protokollöppnas i nytt fönster
 • 2019-10-24

  Justerat protokoll för kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-21


  Sammanträde för kommunfullmäktige har ägt rum den 2019-10-21. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-10-24 till och med 2019-11-15.Protokoll kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-21öppnas i nytt fönster
 • 2019-10-21

  Justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-10-21


  Sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott har ägt rum den 2019-10-21. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-10-21 till och med 2019-11-12.

Kungörelser/underrättelser

 • Lagakraftbevis för detaljplan för fastighet Norra Bergen 49 m.fl. (Norra Bergen)


  Kommunfullmäktige i Askersunds kommun antog 2019-09-30 (§ 95) detaljplan för fastighet Norra Bergen 49 m.fl. (Norra Bergen). Detaljplan för fastighet Norra Bergen 49 m.fl. har efter överklagandetidens utgång inte överklagats. Länsstyrelsen har även beslutat att prövning inte skall ske i fråga om kommunfullmäktiges beslut enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplan för fastigheten Norra Bergen 49 m.fl. har därmed vunnit laga kraft 2019-10-25.För ytterligare upplysningar kan du vända dig till Sydnärkes byggförvaltning, tel. nr. 0583-810 00.

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2019-10-29