Officiell anslagstavla

Från och med årsskiftet 2017/2018 finns kommunens officiella anslagstavla här på kommunens webbplats istället för som tidigare vid entrén till Rådhuset. 

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund där Askersunds kommun ingår.


Anslag:

  • 2018-01-10

    Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-09


    Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2018-01-09. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-01-10 till och med 2018-02-01.

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2018-01-12