Officiell anslagstavla

Från och med årsskiftet 2017/2018 finns kommunens officiella anslagstavla här på kommunens webbplats istället för som tidigare vid entrén till Rådhuset. 

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund där Askersunds kommun ingår.


Anslag:

 • 2018-09-24

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-09-19


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens arbetsutskott har ägt rum den 2018-09-19. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-08-24 till och med 2018-10-16.
 • 2018-09-19

  Justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-09-17


  Sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott har ägt rum den 2018-09-17. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-09-19 till och med 2018-10-11.
 • 2018-09-17

  Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-09-12


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2018-09-12. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-09-17 till och med 2018-10-09.
 • 2018-09-14

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-09-12


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens arbetsutskott har ägt rum den 2018-09-12. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-08-14 till och med 2018-10-08.
 • 2018-09-13

  Justerat protokoll för Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-11


  Sammanträde för Socialnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2018-09-11. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-09-13 till och med 2018-10-05.
 • 2018-09-13

  Justerat protokoll för Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2018-09-11


  Sammanträde för Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott har ägt rum den 2018-09-11. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-09-13 till och med 2018-10-05.
 • 2018-09-12

  Justerat protokoll för Sydnäkes byggnämnds sammanträde 2018-09-06


  Sammanträde för Sydnärkes byggnämnd har ägt rum den 2018-09-06. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-09-12 till och med 2018-10-04.
 • 2018-09-12

  Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-08-29


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämnden har ägt rum den 2018-08-29. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-09-12 till och med 2018-10-04.
 • 2018-09-06

  Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-04


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2018-09-04. Beslut fattade vid sammanträde kan överklagas under perioden 2018-09-06 till och med 2018-09-28.
 • 2018-09-04

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2018-08-30


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2018-08-30. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-09-04 till och med 2018-09-26.

Kungörelser/underrättelser

 • Kommunfullmäktige Askersunds kommun 2018-09-24


  Kommunfullmäktige i Askersunds kommun sammanträder på Sjöängen (restaurangen) måndagen den 24 september kl 19.00 för behandling av följande ärenden: * Val av protokolljusterare * Godkännande av dagordning * Inkomna revisionsrapporter BESLUTSÄRENDEN Tilläggsäskande till socialnämndens driftbudget för ökade kostnader avseende Stiftelsen Sannagården  18KS131Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv 18KS145Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal hos Kommuninvest 18KS146Sammanträdesplanering 2019 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 18KS132Svar på motion om miljöstimulerande åtgärder 18KS89Svar på motion om ändrat nyårsfirande 17KS258Svar på motion om uppförande av vägspegel och varningsskylt vid Lerbäcks kyrka 17KS203INKOMNA MOTIONER OCH MEDBORGARFÖRSLAG Medborgarförslag om asfaltering av väg samt förbättrad gatubelysning på Spelmansvägen  18KS135
  Medborgarförslag om frisbeegolfbana 18KS148Medborgarförslag om namn på torget vid hamnen 18KS159VALÄRENDEN Entledigande avseende uppdrag som ledamot i Nerikes Brandkår  18KS31Fyllnadsval avseende uppdrag som ledamot i Sydnärkes utbildningsförbunds direktion samt ledamot i barn- och utbildningsnämnden 18KS31STÅENDE ÄRENDEN
  Revisorerna informerarNämndrapporterMeddelandenInger Trodell Dahl, kommunfullmäktiges ordförande

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2018-09-21