Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:

 • 2019-05-22

  Justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-20


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2019-05-20. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-05-22 till och med 2019-06-13.
 • 2019-05-22

  Justerat protokoll för Sydnärkes byggnämnds sammanträde 2019-05-16


  Sammanträde för Sydnärkes byggnämnd har ägt rum den 2019-05-16. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-05-22 till och med 2019-06-13.
 • 2019-05-21

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2019-05-16


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2019-05-16. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-05-21 till och med 2019-06-12.Protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 2019-05-21

  Justerat protokoll för Sydnärkes lönenämnds sammanträde 2019-05-15


  Sammanträde för Sydnärkes lönenämnd har ägt rum den 2019-05-15. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-05-20 till och med 2019-06-10.
 • 2019-05-16

  Justerat protokoll för socialnämndens sammanträde 2019-05-14


  Sammanträde för Socialnämnden har ägt rum den 2019-05-14. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-05-16 till och med 2019-06-07.Protokollöppnas i nytt fönster
 • 2019-05-15

  Justerat protokoll för socialnämndens sammanträde 2019-05-14, § 75


  Sammanträde för Socialnämnden har ägt rum den 2019-05-14. Beslut fattat vid sammanträdet enligt § 75 kan överklagas under perioden 2019-05-15 till och med 2019-06-07.Protokollöppnas i nytt fönster
 • 2019-05-14

  Justerat protokoll för Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-08


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2019-05-08. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-05-14 till och med 2019-06-05.
 • 2019-05-08

  Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-07


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2019-05-07. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-05-08 till och med 2019-05-31.Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07öppnas i nytt fönster
 • 2019-05-06

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-02


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens arbetsutskott har ägt rum den 2019-05-02. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-05-07 till och med 2019-05-29.
 • 2019-05-06

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskotts sammanträde 2019-05-02


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsutskott har ägt rum den 2019-05-02. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-05-07 till och med 2019-05-29.

Kungörelser/underrättelser

 • Tillstånd (kungörelsedelgivning)


  Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har den 8 maj 2019 meddelat beslut ii ärende angående tillstånd enligt miljöbalken till utökad bergtäkt på fastigheten Tycke 4:20 i Askersunds kommun. Beslutet finns tillgängligt på kommunhuset (Stöökagatan 8, Askersund) i Askersunds kommun till och med den 12 juni 2019. Beslutet kan överklagas. För att överklaga beslutet ska brev om detta ha inkommit till Länsstyrelsen, 701 86 Örebro, eller orebro@lansstyrelsen.se senast den 12 juni 2019. Ärendets diarienummer, 551-5312-2018, bör anges.
 • Kungörelse slutlig rösträkning


  Val till Europaparlamentet 2019
  Enligt 13 kap. 4 § vallagen (2005:837) kungörs härmed att slutlig rösträkning av de i Örebro län lämnade rösterna vid val till Europaparlamentet kommer att äga rum i Länshuset, Stortorget 22, Örebro, med början kl. 08:00 måndag den 27 maj 2019.Länsstyrelsen i Örebro län2018-05-14Kungörelse slutlig rösträkningPDF

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2019-05-22