Officiell anslagstavla

Från och med årsskiftet 2017/2018 finns kommunens officiella anslagstavla här på kommunens webbplats istället för som tidigare vid entrén till Rådhuset. 

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund där Askersunds kommun ingår.


Anslag:

 • 2018-03-08

  Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-06


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2018-03-06. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-03-08 till och med 2018-03-30.
 • 2018-03-02

  Justerat protokoll för socialnämndens sammanträde 2018-02-27


  Sammanträde för socialnämnden har ägt rum den 2018-02-27. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-03-02 till och med 2018-03-24.
 • 2018-03-01

  Justerat protokoll för kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-26


  Sammanträde för kommunfullmäktige har ägt rum den 2018-02-26. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-03-01 till och med 2018-03-23.
 • 2018-02-28

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2018-02-22


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2018-02-22. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-02-28 till och med 2018-03-22.

Kungörelser

 • Kommunfullmäktige Askersunds kommun 2018-03-26


  Kommunfullmäktige i Askersunds kommun sammanträder på Sjöängen (restaurangen) måndagen den 26 mars kl 19.00 för behandling av följande ärenden: * Val av protokolljusterare * Godkännande av dagordning BESLUTSÄRENDEN Investeringsäskande till renovering av köken på Lunnagården och Hammars skola 17KS260Regler för omfördelning av budgetmedel mellan tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen 18KS26Tilläggsäskande till investeringsbudget för nybyggnation av soprum och caport till Västra Strandparken 17KS256Ändring av förslag till ändring av stadsplan för del av Askersund, Kv. Sundsbron 16KS205INKOMNA MOTIONER OCH MEDBORGARFÖRSLAG Medborgarförslag gällande cykelbana mellan Laxå och Askersund 18KS65VALÄRENDEN Entledigande och fyllnadsval avseende uppdragen som ledamot och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 18KS31Fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i socialnämnden 18KS31Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag i styrelsen för Askersunds Kommunfastigheter AB 18KS31Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag i styrelsen för Askersunds Industrifastigheter AB 18KS31Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag i styrelsen för Askersundsbostäder AB 18KS31STÅENDE ÄRENDEN
  Revisorerna informerarNämndrapporterMeddelandenInger Trodell Dahl, kommunfullmäktiges ordförande

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2018-03-02