Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:

 • 2019-01-18

  Justerat protokoll för kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-10


  Sammanträde för kommunfullmäktige har ägt rum den 2018-12-10. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-12-13 till och med 2019-01-04.
 • 2019-01-18

  Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-11-16


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2019-01-16. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-01-18 till och med 2019-02-12.
 • 2019-01-11

  Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-11-09


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämnden har ägt rum den 2019-01-09. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-01-11 till och med 2019-02-05.
 • 2019-01-10

  Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-08


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2019-01-08. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-01-10 till och med 2019-02-01.
 • 2019-01-09

  Justerat protokoll för Sydnärkes överförmyndarnämnds sammanträde 2019-01-08


  Sammanträde för Sydnärkes överförmyndarnämnd har ägt rum den 2019-01-08. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2019-01-08 till och med 2019-01-29.
 • 2018-12-19

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2018-12-13


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2018-12-13. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-12-20 till och med 2019-01-11.
 • 2018-12-18

  Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-12-12


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämnden har ägt rum den 2018-12-12. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-12-19 till och med 2019-01-10.

Kungörelser/underrättelser

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2019-01-18