Officiell anslagstavla

Från och med årsskiftet 2017/2018 finns kommunens officiella anslagstavla här på kommunens webbplats istället för som tidigare vid entrén till Rådhuset. 

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund där Askersunds kommun ingår.


Anslag:

 • 2018-05-24

  Justerat protokoll för socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-22


  Sammanträde för socialnämndens arbetsutskott har ägt rum den 2018-05-22. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-05-24 till och med 2018-06-15.
 • 2018-05-24

  Justerat protokoll för socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts sammanträde 2018-05-22


  Sammanträde för socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott har ägt rum den 2018-05-22. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-05-24 till och med 2018-06-15.
 • 2018-05-22

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens sammanträde 2018-05-17


  Sammanträde för kultur- och tekniknämnden har ägt rum den 2018-05-17. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-05-22 till och med 2018-06-13.
 • 2018-05-21

  Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-05-16


  Sammanträde för barn- och utbildningsnämnden har ägt rum den 2018-05-16. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-05-21 till och med 2018-06-12.
 • 2018-05-17

  Justerat protokoll för socialnämndens sammanträde 2018-05-15


  Sammanträde för socialnämnden har ägt rum den 2018-05-15. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-05-17 till och med 2018-06-08.
 • 2018-05-16

  Justerat protokoll för Sydnärkes IT-nämnds sammanträde 2018-05-16


  Sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott har ägt rum den 2018-05-14. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-05-16 till och med 2018-06-07.
 • 2018-05-16

  Justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-14


  Sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott har ägt rum den 2018-05-14. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-05-16 till och med 2018-06-07.
 • 2018-05-15

  Justerat protokoll för socialnämndens sammanträde 2018-05-15, § 81


  Sammanträde för socialnämnden har ägt rum den 2018-05-15. Beslut fattat vid sammanträdet enligt § 81 kan överklagas under perioden 2018-05-15 till och med 2018-06-06.
 • 2018-05-15

  Justerat protokoll för kultur- och tekniknämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-03


  Sammanträde för kultur- och tekniknämndens arbetsutskott har ägt rum den 2018-05-03. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-05-15 till och med 2018-06-06.
 • 2018-05-09

  Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-08


  Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2018-05-08. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2018-05-09 till och med 2018-05-30.

Kungörelser/underrättelser

 • Kungörelse för samråd avseende detaljplan för del av fastighet Harge 16:8 (Bastedalen)


  Efter beslut i kommunstyrelsen (2017-01-10 §11) fick Sydnärkes Byggförvaltning uppdraget att upprätta en detaljplan för fastigheten Harge 16:8 för att återupprätta de förslag till bostadstomter som upphävdes av Länsstyrelsen år 2006. Bifogat förslag till detaljplan är nu föremål för samråd. Planområdet är beläget i Bastedalen, ca 13 km söder om Askersund. Planens syfte är att möjliggöra för attraktiva bostäder med direkt koppling till vattnet genom en kanalanläggning. Planens syftar även till att säkra allmänhetens tillgång till strandlinjen och att skapa en förlängning av befintligt bostadsområde i öster. Planförslaget överensstämmer med intentioner i översiktsplanen.Samrådstiden för detaljplanen är: 2018-05-18 till 2018-06-15. Under samrådstiden kan du ta del av förslaget på Sydnärkes Byggförvaltning, Sundsbrogatan 24, Askersund. Hela samrådshandlingen finns även att tillgå på: www.sydnarkebygg.seEventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligt till Kommunstyrelsen, Askersunds kommun, 696 82 Askersund.Synpunkter kan även skickas till följande e-postadress: kommunstyrelsen@askersund.seNamn och adress ska textas tydligt. För ytterligare upplysningar kan du vända dig till Sydnärkes Byggförvaltning, tel nr 0583-810 00

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2018-05-24