Officiell anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde, om justerade protokoll samt annan information som enligt lag eller annan författning ska meddelas på kommunens officiella anslagstavla.

För beslut som kan öveklagas genom laglighetsprövning gäller att det ska göras till förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från den dag då protokollet anslås. Mer information om hur du överklagar finns om du klickar på "Information om hur du överklagar", under rubriken "Länkar". Under rubriken "Länkar" finns även länkar till anslagstavlor för de kommunalförbund och gemensamma nämnder där Askersunds kommun ingår.

Anslag:

  • 2020-01-16

    Justerat protokoll för taxe- och avgiftsnämndens sammanträde 2019-12-18


    Sammanträde för taxe- och avgiftsnämnden har ägt rum den 2019-12-18. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-01-16 till och med 2020-02-07.
  • 2020-01-09

    Justerat protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-07


    Sammanträde för kommunstyrelsen har ägt rum den 2020-01-07. Beslut fattade vid sammanträdet kan överklagas under perioden 2020-01-09 till och med 2020-01-31.Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-07öppnas i nytt fönster

Kungörelser/underrättelser

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2020-01-16