Fördjupad översiktsplan Norra Vättern

Vybild över Vättern

Fördjupad översiktsplan Norra Vättern med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är ute på samråd under perioden 15 januari till 15 mars 2020. Samrådshandlingarna finns utställda på följande platser i Askersund:

Rådhusets reception, Sydnärkes byggförvaltning (Sundsbrogatan 24) och Sjöängens foajé.

Samrådshandlingarna finns även att ladda ner i pdf-format till höger på sidan.

Synpunkter på den fördjupade översiktsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning skickas med e-post till:
kommunstyrelsen@askersund.se eller med post till: Askersunds kommun, Kommunstyrelsen, 696 82 Askersund senast den 15 mars 2020.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-01-10