Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenhetens (AME) verksamhet och den kommunala arbetsmarknadspolitikens uppgift är att på olika sätt stärka och förbereda den enskildes möjligheter till att få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Det kan också vara att påbörja en utbildning. I enstaka fall kan det vara svårt för en individ att klara av ett arbete, i dessa fall är det AME:s uppgift att hjälpa personen att hitta annan lämplig sysselsättning.

Det huvudsakliga uppdraget.

För AME är det huvudsakliga uppdraget att sysselsätta människor, mellan 18 och 64 år, som i grunden är arbetslösa. Detta sker genom att erbjuda praktiska arbetsuppgifter med olika inriktning, för att passa så många som möjligt. Detta innebär att AME måste verka inom många områden, arbete ska alltid ingå som en aktiv åtgärd för alla som är deltagare. Det är i huvudsak Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten som anvisar personer för sysselsättning till AME:s verksamheter.

Samordning

AME har samordningsansvar för alla praktikplatser inom kommunens förvaltningar och för sommarens feriepraktik för ungdomar.


Sidansvarig: Hans Carlsson |

Uppdaterad: 2016-12-21