Paketering AME

AME Monteringen

På avdelningen utförs sömnad, packning och monteringsjobb på uppdrag av externa kunder.

Internt utförs rekonditionering av socialförvaltningens bilar.

Sidansvarig: Hans Carlsson |

Uppdaterad: 2016-05-18