Servicelaget AME

Naturvård med mera

Sevicelaget arbetar med naturvård, gräs- och slyröjning på kommunal mark.  Interna flyttar och reparation av hemtjänstens cyklar är en del av de uppdrag som utförs.

Uppdragsgivare är kultur & fritid, tekniska förvaltningen och socialförvaltningen.

Vintertid ansvarar servicelaget även för snöskottning åt pensionärer och handikappade. Finns behov av snöskottning är det en arbetsmiljöåtgärd som beslutas av enhetschef inom hemtjänsten.

Sidansvarig: Hans Carlsson |

Uppdaterad: 2016-05-18