Lediga jobb i Askersunds kommun

Bild på sjuksköterska

Här hittar du våra lediga jobb

Arbetsgivaren Askersunds kommun har ca 900 anställda delat på ca 145 olika yrken.Vi är en arbetsgivare som vill vara nytänkande och vill hitta vägar till att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Vi vill utvecklas tillsammans med engagerade medarbetare som känner stolthet över det vi gör!

 

 • 2018-03-16
  Förskollärare till Mosippans förskola
  Till Mosippans förskola söker vi nu Dig som är förskollärare och som med hjälp av naturen vill stimulera barns samarbetsförmåga, kommunikation och motorik.

  Du vill tillsammans med oss satsa på språk- och matematikarbetet och använder Dig av lärmiljöerna både inomhus och utomhus.

  Du kommer i ditt arbete som förskollärare att samarbeta med skolan där vi har nätverksträffar för att få en helhetssyn på barns lärande. Du kommer även att delta i nätverksträffar för all personal inom förskolan dels i Norra området och dels i hela kommunen.

  Vi önskar att du är aktiv och drivande i våra kontinuerliga reflektionsgrupper där vi reflekterar över vårt uppdrag kopplat till målen.

  Tycker Du att det låter intressant att jobba med oss är Du välkommen att söka tjänsten!

  Askersunds kommun jobbar med ett friskvårds- och hälsoperspektiv, som ett led i detta får du friskvårdskuponger varje år. När du arbetar hos oss har du fria pedagogiska luncher och du får varje år önska sysselsättningsgrad inför nästa verksamhetsår.

  OBS! Intervjuer och tillsättning sker fortlöpande under annonseringstiden. Ansök redan idag!

  Läs mer
 • 2018-03-15
  Turistvärd/Turistvärdinna
  Du kommer att vara schemalagd under månaderna juni-augusti där även helg- och kvällsarbete ingår. Utöver denna tid finns möjlighet till extra arbete på helger före och efter sommarsäsongen. Vi ser gärna att du kan vara med på våra utbildningsdagar då de är grundläggande för jobbet.
  Hos oss kommer du till exempel ha följande arbetsuppgifter:
  - Du kommer att hjälpa våra besökare genom att informera om sevärdheter, aktiviteter och boende.
  - Vara en god ambassadör och ett ansikte utåt för vårt område och vår region.
  - Besvara frågor över disk, telefon och e-post.
  - Plocka upp, beställa och hålla ordning bland våra broschyrer samt sälja biljetter.
  - Göra efterforskningar via webb eller via andra kontakter.
  - Kunna delta i utbildningsdagar i början av juni.

  Läs mer
 • 2018-03-13
  Undersköterska - natt
  Socialförvaltningen i Askersunds kommun erbjuder nu ett av Sveriges viktigaste jobb: som undersköterska på äldreboendet Norra Bergen.

  Dina arbetsuppgifter består av att bistå brukare med personlig omvårdnad och även att efter delegering från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utföra medicinska insatser. Dokumentation enligt Socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt andra administrativa arbetsuppgifter ingår även. Vi vill att du kan arbeta flexibelt samt kan prioritera bland arbetsuppgifter och se möjligheter istället för hinder.

  Vi vill att du har en god fysisk stabilitet och rörlighet, god grundkondition, mental styrka och i övrigt god hälsa då arbete till viss del kan vara krävande både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att du bidrar till ett bra arbetsklimat.

  Arbetet som undersköterska genomsyras av kommunens ledord; lust, mod och engagemang.

  Urval och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen - Vi välkomnar din ansökan redan idag!

  Läs mer
 • 2018-03-13
  Undersköterska
  Socialförvaltningen i Askersunds kommun erbjuder nu ett av Sveriges viktigaste jobb: som undersköterska på äldreboendet Norra Bergen.

  Dina arbetsuppgifter består av att bistå brukare med personlig omvårdnad och även att efter delegering från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utföra medicinska insatser. Dokumentation enligt Socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt andra administrativa arbetsuppgifter ingår även. Vi vill att du kan arbeta flexibelt samt kan prioritera bland arbetsuppgifter och se möjligheter istället för hinder.

  Vi vill att du har en god fysisk stabilitet och rörlighet, god grundkondition, mental styrka och i övrigt god hälsa då arbete till viss del kan vara krävande både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att du bidrar till ett bra arbetsklimat.

  Arbetet som undersköterska genomsyras av kommunens ledord; lust, mod och engagemang.

  Urval och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen - Vi välkomnar din ansökan redan idag!

  Läs mer
 • 2018-03-06
  Lärare i förskoleklass till Närlundaskolan i Askersund
  Som förskollärare i förskoleklass ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med arbetslaget.
  Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget för att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för barnen. Vi utgår från varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, stötta och uppmuntra. Då barnets hela dag är viktig arbetar du även delar av din tid i fritidsverksamheten.
  Askersunds kommun jobbar med ett friskvårds- och hälsoperspektiv. Som ett led i detta får du friskvårdskuponger varje år.
  När du arbetar inom Barn och utbildningsförvaltningen får du varje år möjlighet att önska sysselsättningsgrad inför nästkommande verksamhetsår.

  Läs mer
 • 2018-03-06
  Fritidspedagoger/lärare i fritidshem till Närlundaskolan
  Som fritidspedagog på Närlundaskolan består arbetsuppgifterna av att planera och genomföra en verksamhet som genomsyras av lustfyllt lärande samt att skapa en trygg miljö utifrån läroplanen där elevens utveckling står i centrum.

  Som fritidspedagog på Närlundaskolan arbetar du under skoldagen tillsammans med lärarna i klassrummet och efter skoltid på något av våra fritidshem. Du är med och planerar fritidshemmens verksamhet, driver utveckling tillsammans med all personal i fritidshemmen och arbetar systematiskt mot målen i fritidshemmets läroplan.

  Du kommer i ditt arbete att delta i nätverksträffar för fritidspedagoger både på Närlundaskolan och i hela kommunen.

  Askersunds kommun jobbar med ett friskvårds- och hälsoperspektiv. Som ett led i detta får du friskvårdskuponger varje år.

  När du arbetar inom Barn- och Utbildningsförvaltningen får du varje år möjlighet att önska sysselsättningsgrad inför nästkommande verksamhetsår.

  Läs mer
 • 2018-03-03
  Personalspecialist med lust, mod och engagemang
  Vi söker en driven och utåtriktad personalspecialist till personalavdelningen. Den vi söker ska arbeta konsultativt främst mot kommunens chefer på olika nivåer. Det innebär att arbetsområdet sträcker sig från lag och avtalstolkningar till en klok och medmänsklig personalpolitik. Eftersom vi står inför stora utmaningar när det gäller personal- och kompetensförsörjning samt ska tillse att vi har en god arbetsmiljö kan möjliga ansvarsområden bli rekrytering, kompetensförsörjning, rehabilitering och arbetsmiljöfrågor. Det finns stora möjligheter att påverka innehållet tjänsten utifrån den sökandes kompetens. Vi arbetar med flera stödsystem såsom PersonecP, Winlas, KIA, Visma recruit, Esmaker mfl.
  Vi tillämpar årsarbetstid, vilket innebär att den som får tjänsten har goda möjligheter att själv bestämma sina arbetstider utifrån de krav arbetet ställer.

  Läs mer
 • 2018-02-27
  Arbetsterapeut
  Som arbetsterapeut i kommunen kommer du att arbeta utifrån Hälso- och sjukvårdens intensioner och kommunens mål och riktlinjer. Här arbetar arbetsterapeuter och sjuksköterskor i team tillsammans med övrig personal med vårdtagaren i centrum.
  Vi är en liten grupp arbetsterapeuter, 7 st, med mycket gott samarbete.
  Du kommer att arbeta mot särskilt boende, hemtjänst, LSS, Funktionsstöd och även primärvårdens patienter.
  Arbetsterapeutens uppgifter är bl.a. att:
  - Medverka vid vårdplaneringar och teamträffar.
  - Samarbeta både internt och externt.
  - Arbetsterapeutiska bedömningar, rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning.
  - Handledning av personal.
  - Datadokumentation i Procapita+.
  Vi använder oss av kvalitetsregister för att ge våra patienter säker vård av god kvalité.

  Läs mer
 • 2018-02-22
  Förskollärare till Södra området
  Vi söker dig som är utbildad förskolärare och som tycker om att arbeta med barn i åldern 1-5 år.
  Som förskollärare inom södra området vidareutvecklar du, tillsammans med kollegor verksamheten så att barnen får de bästa förutsättningar för utveckling och lärande.
  Vi söker förskollärare som:
  *är intresserade, engagerade och drivande medforskande pedagoger.
  *professionellt medvetet planerar, genomför, dokumenterar och analyserar utbildningssituationer i verksamheten.
  *organiserar och strukturerar verksamheten så att den utmanar barnens förmågor, vilja att ta ansvar och utöva inflytande i verksamheten.
  *har god samarbetsförmåga med små och stora.
  *är intresserad att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsutveckling.
  *är väl förtrogen med förskolans styrdokument.

  Läs mer
 • 2018-02-22
  Fritidspedagog till Södra området
  Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog och som tycker om att arbeta med barn i åldrarna 6-12 år. Som fritidspedagog inom södra området utvecklar du, tillsammans med kollegor de bästa förutsättningarna i verksamheten för våra barn.
  Vi söker dig som:
  *har god samarbetsförmåga med små och stora.
  *är drivande och medforskande pedagog, som medvetet utmanar barnens utveckling och lärande i utbildningssituationer.
  *kan organisera och strukturera verksamheten till en väl avvägd och meningsfull fritid för våra barn.
  *är intresserad och engagerad av att arbeta med fritidshemmets systematiska kvalitetsutveckling.
  *är väl förtrogen med styrdokumenten.

  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-01-30