Lediga jobb i Askersunds kommun

Bild på sjuksköterska

Här hittar du våra lediga jobb

Arbetsgivaren Askersunds kommun har ca 900 anställda delat på ca 145 olika yrken.Vi är en arbetsgivare som vill vara nytänkande och vill hitta vägar till att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Vi vill utvecklas tillsammans med engagerade medarbetare som känner stolthet över det vi gör!

 

 • 2017-03-17
  Personlig assistent
  Socialförvaltningen i Askersunds kommun erbjuder nu ett av Sveriges viktigaste jobb: som personlig assistent på enheten för funktionsstöd.

  Dina arbetsuppgifter består av att bistå brukare med personlig omvårdnad och även att efter delegering från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utföra medicinska insatser. Dokumentation enligt Socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt andra administrativa arbetsuppgifter ingår även. Vi vill att du kan arbeta flexibelt samt kan prioritera bland arbetsuppgifter och se möjligheter istället för hinder.

  Vi lägger stor vikt vid att du har förmågan att arbeta i team, ha ett gott bemötande mot brukare, närstående, arbetskamrater, andra yrkesprofessioner och arbetsledning. Vi ser detta som en förutsättning för att tillsammans kunna upprätthålla ett gott arbetsklimat, arbeta lösningsfokuserat samt utveckla verksamheten.

  Vi vill att du har en god fysisk stabilitet och rörlighet, god grundkondition, mental styrka och i övrigt god hälsa då arbete till viss del kan vara krävande både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att du bidrar till ett bra arbetsklimat.

  Arbetet som personlig assistent genomsyras av kommunens ledord; lust, mod och engagemang.

  Urval och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen - Vi välkomnar din ansökan redan idag!

  Läs mer
 • 2017-03-17
  Undersköterska till resursgrupp
  Vård- och omvårdnadsarbete inom äldreomsorgen och enheten för funktionsstöd.
  Läs mer
 • 2017-03-12
  Engagerade undersköterskor till Askersunds hemtjänst
  Vi söker fler engagerade undersköterskor till Askersunds kommuns hemtjänst. Verksamheten är placerad i centrala Askersund och är indelad i fem olika hemtjänstgrupper samt en nattgrupp. Vi söker nu fler undersköterskor till våra fem hemtjänstgrupper. Tjänstgöring kan komma ske i samtliga hemtjänstgrupper inom Askersunds kommun.

  Dina arbetsuppgifter som undersköterska hos oss innefattar huvudsakligen att stödja våra brukare som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg och serviceinsatser. Utöver personlig omvårdnad kan du efter delegering från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utföra medicinska- och rehabiliterande insatser. Du får också en viktig roll som kontaktperson för någon av våra brukare. Dina arbetsuppgifter innefattar även att dokumentera enligt bland annat socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Vi arbetar aktivt med att kvalitetssäkra vårt arbete.

  Övriga administrativa arbetsuppgifter är bland annat att tillsammans med arbetsgruppen planera scheman och dela på övriga ansvarsområden, så som att exempelvis koppla in trygghetslarm och Phonirolås samt bil- och cykelvård.

  Arbetet inom hemtjänsten kräver stabil närvaro för att alla medarbetare ska ha möjlighet till en god arbetsmiljö. Vi vill att du, som våra övriga medarbetare, kan arbeta flexibelt samt kan prioritera bland arbetsuppgifter och se möjligheter istället för hinder. Vi lägger stor vikt vid att du har förmågan att arbeta i team, ha ett gott bemötande mot brukare, närstående, arbetskamrater, andra yrkesprofessioner och arbetsledning. Vi ser detta som en förutsättning för att tillsammans kunna upprätthålla ett gott arbetsklimat, arbeta lösningsfokuserat samt utveckla verksamheten. Vi vill att du har en god fysisk stabilitet, mental styrka och i övrigt god hälsa då arbete till viss del kan vara krävande. Det är viktigt att du bidrar till ett bra arbetsklimat.

  För oss är det viktigt att du mår bra på arbetet så väl som på din fritid varför vi erbjuder dig friskvårdscheckar samt årsarbetstid för att möjliggöra en god livsbalans. I vårt arbete utgår vi från ett salutogent förhållningssätt och vi arbeta aktivt för att kunna möjliggöra en god arbetsmiljö för alla våra medarbetare.

  Urval och intervju kan komma att ske innan sista ansökningsdagen - Så vi välkomnar din ansökan redan nu.

  Läs mer
 • 2017-03-12
  Engagerade medarbetare till Askersunds hemtjänst
  Vi söker fler engagerade medarbetare till Askersunds kommuns hemtjänst. Verksamheten är placerad i centrala Askersund och är indelad i fem olika hemtjänstgrupper samt en nattgrupp. Vi söker nu fler medarbetare till våra fem hemtjänstgrupper. Tjänstgöring kan komma ske i samtliga hemtjänstgrupper inom Askersunds kommun.

  Dina arbetsuppgifter som medarbetare hos oss innefattar huvudsakligen att stödja våra brukare som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg och serviceinsatser. Utöver personlig omvårdnad kan du efter delegering från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utföra medicinska- och rehabiliterande insatser. Du kan också få en viktig roll som kontaktperson för någon av våra brukare. Dina arbetsuppgifter innefattar även att dokumentera enligt bland annat socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Vi arbetar aktivt med att kvalitetssäkra vårt arbete.

  Övriga administrativa arbetsuppgifter är bland annat att tillsammans med arbetsgruppen planera scheman och dela på övriga ansvarsområden, så som att exempelvis koppla in trygghetslarm och Phonirolås samt bil- och cykelvård.

  Arbetet inom hemtjänsten kräver stabil närvaro för att medarbetarna ska ha möjlighet till en god arbetsmiljö. Vi vill att du, som våra övriga medarbetare, kan arbeta flexibelt samt kan prioritera bland arbetsuppgifter och se möjligheter istället för hinder. Vi lägger stor vikt vid att du har förmågan att arbeta i team, ha ett gott bemötande mot brukare, närstående, arbetskamrater, andra yrkesprofessioner och arbetsledning. Vi ser detta som en förutsättning för att tillsammans kunna upprätthålla ett gott arbetsklimat, arbeta lösningsfokuserat samt utveckla verksamheten. Vi vill att du har en god fysisk stabilitet, mental styrka och i övrigt god hälsa då arbete till viss del kan vara krävande. Det är viktigt att du bidrar till ett bra arbetsklimat.

  För oss är det viktigt att du mår bra på arbetet så väl som på din fritid varför vi erbjuder dig friskvårdscheckar samt årsarbetstid för att möjliggöra en god livsbalans. I vårt arbete utgår vi från ett salutogent förhållningssätt och vi arbeta aktivt för att kunna möjliggöra en god arbetsmiljö för alla våra medarbetare.

  Urval och intervju kan komma att ske innan sista ansökningsdagen - Så vi välkomnar din ansökan redan nu.

  Flera tidsbegränsade anställningar med varierad anställningstid och sysselsättningsgrad. Anställningstiden är som längst till 2018-12-31.

  Läs mer
 • 2017-02-27
  Anläggningsarbetare VA
  Askersunds kommun, VA-enheten inom Tekniska förvaltningen söker en anläggningsarbetare VA med utbildning/erfarenhet inom anläggnings- och rörläggningsteknik.
  Tjänsten är underställd enhetschefen VA.

  I arbetsuppgifterna ingår inom branschen alla förekommande uppgifter, exempelvis reparationer, underhåll, nyläggning, läckagesökning, luft- och vattenspolning m.m.

  Beredskap ingår i tjänsten.

  Läs mer
 • 2017-02-15
  Specialpedagog
  Dina arbetsuppgifter är att handleda personal, driva utvecklingsarbete för att förbättra och förändra arbetsmetoder och arbetssätt, arbeta med pedagogisk kartläggning och delta i arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Du ingår i skolans elevhälsoteam och är därmed en viktig del i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete för att skapa goda lärmiljöer.

  Kommunens specialpedagoger som grupp arbetar för att tillvarata varandras spetskompetenser och för att utveckla arbetssätt och metoder genom regelbundna träffar.

  Läs mer
 • 2017-02-07
  Fritidspedagog med samordningsansvar
  Som samordnare för fritidshemmen på Norra Skolområdet kommer du att ha en central roll när det gäller att utveckla och driva arbetet på fritidshemmet framåt. Du kommer att vara länken mellan fritidshemmen, skola och ledning och du ingår i samordnargruppen för Norra rektorsområdet. Dina arbetsuppgifter kommer förutom sedvanliga arbetsuppgifter som fritidspedagog att vara tex schemaläggning och lovplanering.

  Du kommer i ditt arbete att delta i nätverksträffar för all personal inom fritidshemmet dels i Norra området dels i hela kommunen.

  Du känner dig trygg i din roll som fritidspedagog och genom lust, mod och engagemang i ditt arbete sätter du elevernas trygghet och kunskapsutveckling i fokus.

  Askersunds kommun jobbar med ett friskvårds- och hälsoperspektiv. Som ett led i detta får du friskvårdskuponger varje år.

  När du arbetar inom Barn- och Utbildningsförvaltningen får du varje år möjlighet att önska sysselsättningsgrad inför nästkommande verksamhetsår.

  Läs mer
 • 2017-02-07
  Engagerade fritidspedagoger
  Vi söker Dig som är utbildad fritidspedagog och som tycker om att arbeta med barn i åldrarna 6-11 år. Du samverkar med vårdnadshavare och personal på fritidshem och skola och driver en verksamhet som hjälper barnen att bli trygga, kreativa och nyfikna.

  Du är flexibel och kan arbeta både självständigt och i arbetslag.

  Du kommer i ditt arbete att delta i nätverksträffar för all personal inom fritidshemmet dels i Norra området dels i hela kommunen.

  Du känner dig trygg i din roll som fritidspedagog och genom lust, mod och engagemang i ditt arbete sätter du elevernas trygghet och kunskapsutveckling i fokus.

  Askersunds kommun jobbar med ett friskvårds- och hälsoperspektiv. Som ett led i detta får du friskvårdskuponger varje år.

  När du arbetar inom Barn- och Utbildningsförvaltningen får du varje år möjlighet att önska sysselsättningsgrad inför nästkommande verksamhetsår.

  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2016-10-13