Lediga jobb i Askersunds kommun

Bild på sjuksköterska

Här hittar du våra lediga jobb

Arbetsgivaren Askersunds kommun har ca 900 anställda delat på ca 145 olika yrken.Vi är en arbetsgivare som vill vara nytänkande och vill hitta vägar till att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Vi vill utvecklas tillsammans med engagerade medarbetare som känner stolthet över det vi gör!

 

 • 2019-10-18
  Resursplanerare
  Du som resursplanerare planerar insatser som är beslutade enligt lagstiftningen Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Som resursplanerare ska du på ett säkert och kostnadseffektivt sätt planera beviljade insatser. Planeringsverktyget är Lifecare Planering, verksamhetssystemet heter Procapita. Vi använder oss av Phoniro, Lifecare mobil hemtjänst, Time care plan och Time care pool.
  Du är tillsammans med dina tre kollegor navet i vår hemtjänstverksamhet. I ditt arbete kommer du att ha ett nära samarbete med flera professioner både i den dagliga driften och planeringen. Du arbetar med schemaläggning och färdigställer tillsammans med enhetschef hemtjänsten scheman.

  Läs mer
 • 2019-10-14
  Enhetschef Vård och omsorg
  Vill Du vara en del av att utveckla Askersunds äldreomsorg i ett spännande utvecklingsskede? Gillar du att arbeta tätt ihop med dina medarbetare och din ledningsgrupp, hitta lösningar och möjligheter och trivs med att vara chef? Då kan du vara rätt enhetschef för oss!

  Vi söker nu en enhetschef inom vård och omsorg med ansvar för hemtjänstens verksamhetsplanering samt en arbetsgrupp omvårdnadspersonal. I tjänsten ingår även att förvalta verksamhetssystemen Time Care planering, Procapita och Phoniro. Vilket innebär att se helheten, utveckla, följa upp och analysera systemen.

  Som enhetschef har du ansvar för verksamhetsutveckling, personal, budget och arbetsmiljö för din enhet. I nära dialog med ledning och medarbetare ska du forma, utveckla och följa upp arbetet utifrån formulerade mål och uppdrag. Att samverka inom området, förvaltningen, kommunen i övrigt och med andra aktuella aktörer är en viktig del av ditt arbete. Du bevakar samhällsutveckling och att metoder och arbetssätt utgår från forskning, nationella riktlinjer och beprövad erfarenhet.
  Som enhetschef är du underställd områdeschefen och ingår i områdets ledningsgrupp tillsammans med områdeschef och ytterligare 10 enhetschefer. Som deltagare i ledningsgruppen är du tillsammans med andra enhetschefer ansvarig för verksamhetsområdets utveckling.

  Läs mer
 • 2019-10-11
  Sjöängens rektorsområde söker personal till LSS kortidstillsyn
  Sjöängens rektorsområde söker personal (en 100% samt en 50%) till LSS kortidstillsyn (fritids). Det är en verksamhet som gäller elever över 12 år som innefattas inom LSS.

  Denna ansökan avser tjänst på 50%.

  Din arbetsuppgift är att efter skoltid och under lov arbeta mot elev som behöver LSS korttidstillsyn (fritids).

  Läs mer
 • 2019-10-11
  Sjöängens rektorsområde söker personal till LSS kortidstillsyn
  Sjöängens rektorsområde söker personal (en 100% samt en 50%) till LSS kortidstillsyn (fritids). Det är en verksamhet som gäller elever över 12 år som innefattas inom LSS.

  Denna ansökan avser tjänst på 100%.

  Din arbetsuppgift är att efter skoltid och under lov arbeta mot elev som behöver LSS korttidstillsyn (fritids).

  Läs mer
 • 2019-10-04
  Specialpedagog, Åsbro, Rönneshytta och Snavlunda skolor
  Dina arbetsuppgifter som specialpedagog är att i samarbete med pedagogerna arbeta för att ge alla elever så bra förutsättningar som möjligt till inlärning och utveckling.

  Du handleder personal, driver utvecklingsarbete, arbetar med pedagogisk kartläggning och deltar i arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Du ingår i skolans elevhälsoteam och är därmed en viktig del i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete för att skapa goda lärmiljöer.

  Kommunens specialpedagoger som grupp arbetar för att tillvarata varandras spetskompetenser och för att utveckla arbetssätt och metoder genom regelbundna träffar.

  Läs mer
 • 2019-09-30
  Barnskötare till Norra området
  Vi söker nu Dig som är barnskötare och som med hjälp av naturen vill stimulera barns lärande.
  I barnskötarens uppdrag ingår att främja barns personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. Du arbetar i ett arbetslag och samverkar med övriga yrkeskategorier kring barnet.

  Du som söker vill tillsammans med oss satsa på språk- och utomhuspedagogisk utveckling och skapa goda lärmiljöer både inomhus och utomhus.
  Du kommer i ditt arbete som barnskötare samarbeta med skolan där vi har nätverksträffar för att få en helhetssyn på barns lärande. Du kommer även att delta i nätverksträffar för all personal inom förskolan, dels i Norra området och dels i hela kommunen.

  Vi önskar att du är aktiv och drivande i våra kontinuerliga reflektionsgrupper där vi reflekterar över vårt uppdrag kopplat till målen.

  Tycker Du att det låter intressant att jobba med oss är Du välkommen att söka tjänsten!

  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-05-22