Tillsammans för en levande handel

frukostbild

Föreningen Askersund i centrum (AiC), Askersunds kommun och Örebro universitet startade hösten 2017 upp ett samarbete för gemensam utveckling av handeln i Askersunds kommun med målet att stärka handeln ur ett året runt-perspektiv. Ett spännande samarbete där vi tillsammans vill vara med och skapa framtidens Askersund! Arbetet är viktigt för oss utifrån flera aspekter bland annat för att få ett starkt lokalt näringsliv, hållbarhet, attraktivitet och service till våra medborgare samt besökare.

Vad har arbetet innefattat?
Arbetet startades igång med att Universitetet tillsammans med AIC:s centrumledare intervjuade föreningens medlemmar för att se vilka frågor som är viktiga för dem. Detta sammanställdes till en workshop där butikerna, AiC, Universitetet och kommunen träffades för att diskutera dessa frågor hösten 2017. Då togs det även fram en aktivitetslista med förslag på aktiviteter/åtgärder som butikerna, AIC, universitetet och kommunen kunde göra för att bidra på olika sätt. Vissa frågor har universitetet kunna bidra extra till, vissa frågor har Askersund i centrum samt butikerna drivit på egen hand, vissa frågor har kommunen bidragit till och självklart har många frågor även drivits gemensamt. Av denna aktivitetslista är nu 32 av 71 punkter klara eller pågående, se bifogade dokument på denna sida "Aktivitetslista Framtidens handel".

Spännande utredning om handelns utveckling
Nyligen blev Per Carlborg från Örebro universitet klar med utredningen ”Stadskärna i förändring- Hur rustar kommuner för att möte framtidens handel?”, se bifogade dokument på sidan. Slutsatsen i utredningen visar på och beskriver fyra viktiga nyckelfaktorer för att lyckas med framtidens handel.

  • Upplevelser bygger framtidens stadskärna. Butiker som lyckas skapa ett mervärde i form av en upplevelse kopplat till sina produkter har stora möjligheter att konkurrera/komplettera med den digitala handeln.
  • Service och nöjen lockar turister och ger nöjdare medborgare. Här behöver både näringslivet och kommunen samverka för att vara attraktiva för både medborgare och turister!
  • Lokalt och närproducerat för hållbar handel. Hållbarhet är en aktuell fråga där människor blir alltmer miljömedvetna både när det gäller varor och tjänster. Här finns en god potential när det gäller att utveckla handel som bygger på hållbar konsumtion och ett cirkulärt tänkande.
  • Tillgänglighet. Det är viktigt att det finns en genomtänkt plan för att underlätta en hållbar handel vilket gäller alltifrån parkeringsplatser, bussar, öppettider, gemensam annonsering osv.

Arbetet med utveckling av handeln fortsätter och det är extra roligt att se att ändå hälften av alla förslag på den gemensamma aktivitetslistan är klara eller pågående! Så visst händer det saker och det sker en utveckling där många är med och bidrar till att skapa framtidens Askersund!

Har du frågor eller vill du veta mera om det pågående arbetet, välkommen att kontakta Sofia Fredriksson, näringslivsutvecklare Askersunds kommun. Telefon 0583-81030 alt sofia.fredriksson@askersund.se.

Sidansvarig: |

Uppdaterad: 2019-12-06