Business Region Örebro

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan elva av länets kommuner. Vi samarbetar för gemensam utveckling av regionen som en bra plats för företagande.

Vi arbetar inom ett antal insatsområden, där den direkta kontakten med företag sker lokalt medan vi drar nytta av varandra för utveckling och samordning. Örebro kommun är värd för partnerskapet, som leds av näringslivsdirektören.

Kommunservice till företag
Genom gemensamma utbildningsinsatser, delvis baserade på servicemätningen "Insikt", utvecklas service, rättssäkerhet och bemötande.

Branschutveckling
Riktade insatser görs för att utveckla branschområden som logistik, beöksnäring och industri.

Kompetensförsörjning
Våra utbildningsmäklare hjälper företag att vidareutveckla sin personal och hitta vägar till framtidens kompetens.

Nyföretagarservice
ALMI företagspartner samordnar insatserna för nyföretagarservice inom BRO. Lokala Nyföretagarcentra tillsammans med ALMI sköter rådgivningen till dig som är på väg att starta eget.

Läs mer om Business region Örebros verksamhet på dess webbplats.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-11-30