Flytta ditt företag hit

Askersunds kommun ligger mitt i landet vid Vätterns vackra skärgård. Vi erbjuder etableringslägen med bra logistiskt läge, gott samarbetsklimat och en mycket attraktiv boendemiljö.

Utvecklingscentrum i Askersund gör din etablering smidig med korta beslutsvägar och närhet till dina framtida samarbetspartners. Du sköter ditt företag och vi sammanför dig med rätt organisationer och personer.

Mark och lokaler
Vi erbjuder industrimark med bra läge och bra pris. Om du inte hittar den lokal du behöver kan vi via kommunens eget industrifastighetsbolag eller privata aktörer erbjuda nybyggnation med hyr- eller hyrköpslösningar. Låt oss gärna presentera detta koncept. Vårt utbud av mark och lokaler presenteras i ett särskilt register, se länk.

De största områdena för industrietableringar finns i Askersund och Åsbro med tomtmark färdig för försäljning och byggnation. Båda orterna ligger vid riksväg 50 som är utpekad som strategiskt godsstråk i mitten av landet som länk mellan E4 och E20.

Etableringsservice
Ibland kan vi svara direkt på din fråga, ibland ber vi att få återkomma och när vi bedömer att du tjänar på att ha direktkontakt med en handläggare introducerar vi dig där. Typiska sådana ärenden kan vara miljöfrågor, bygglov, ansökningar om Länsstyrelsens bidrag, andra finansieringsfrågor, mark/lokaler eller rekrytering.

Bostäder
Askersunds kommun erbjuder mycket attraktivt boende i staden, mindre samhällen eller ren landsbygd. Närheten till Vättern och Tiveden gör det möjligt att hitta riktiga drömlägen. Just nu pågår stora investeringar i sjönära lägenheter och vi har nyligen släppt nya tomtområden för villabebyggelse. Läs mer på våra sidor om boende!

Stora satsningar på väg och järnväg Trafikverket satsar stort i Askersunds kommun de närmaste åren. Riksväg 50 byggs om till mötesfri landsväg med 100 km/h-standard från E4 vid Mjölby till E 20 vid Brändåsen. Järnvägen byggs ut till dubbelspår och stärker vår granne Hallsberg ytterligare som landets nod för järnvägstrafik.

Ytterligare investeringar
Det investeras just nu mycket för framtiden i kommunen. November 2011 invigdes ett nytt Kunskaps- och kulturcentrum med skola för årskurs 6-9, bibliotek, musikskola och en konsersal för 500 gäster som ligger mitt i staden intill vattnet. Bostadsområden och stadsmiljöer utvecklas och annan kommunal infrastruktur förnyas för att undvika problem med till exempel våra VA-system. På flera håll i kommunen byggs också fibernätverk för bredband ut till bostadsområden.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-05-03