Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är kommunens näringslivsenhet, som drivs i tätt samarbete mellan kommunen och våra företagar-organisationer.

Näringslivsrådet (tidigare Utvecklingscentrum) startade 1998 i syfte att föra kommunen, företagare och andra organisationer samman för gott samarbete. Styrgruppen består av två representanter vardera för organsiationerna Företagarna, Askersund i Centrum och LRF samt våra större företag. Organisationerna väljer själva sina representanter vid respektive årsmöte. Kommunen representeras av kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet och kommunchefen. Näringslivutvecklaren är föredragande och leder arbetet. Näringslivsrådet är en del av Utvecklingsavdelningen inom kommunledningsförvaltningen och har kommunstyrelsen som politisk nämnd.

Näringslivsrådet arbetar framför allt med utvecklingsfrågor, främst för näringslivet, infrastruktur, marknadsföring och kommunens service till våra företag. Vi har sett goda resultat, bland annat i de mätningar av företagsklimatet som regelbundet görs.

Genom att företagarna och kommunledningen träffas kan vi ta tag i frågor innan de hinner bli stora problem och på så sätt lösa dem tillsammans utan onödiga konflikter.

En av idéerna bakom verksamheten är att skratta mycket tillsammans och se till att utvecklingsarbetet är kul. Vi tror att folk som har roligt får mer och bättre saker uträttade än de som koncentrerar sig på problemet i stället för lösningen.

Näringslivsrådets styrgrupp efter organisationernas årsmöten 2017:

Askersunds kommun
Per Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande
Caroline Dieker (M), oppositionsråd
Madeleine Andersson, kommunchef
Henrik Olofsson, utvecklingschef
Sofia Fredriksson, näringslivsutvecklare (sammankallande)

Askersund i Centrum

Johan Bergsten, Askersunds Skärgårdstrafik, ordförande
Mats Carlsson, ICA

Företagarna

Anders Carlzon, ordförande
Ulf Björnehaag

LRF

Jan Lundberg, ordförande i LRF:s kommungrupp, lantbrukare
Linda Einarsson, lantbrukare

Stora företag
Gustaf Svensson, Skyllbergs Bruk
Agne Ahlenius, Zinkgruvan Mining

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-11-06