Starta företag

Planeringstiden och de första åren som företagare är spännande och omvälvande. Vi hjälper dig gärna med råd och stöd så att du kan fatta rätt beslut och känna en så stabil grund som möjligt.

Du kommer att behöva kontakt med många aktörer. Här presenterar vi några av dem. Alla arbetar givetvis konfidentiellt, så att din idé inte sprids.

Näringslivsrådet
Kommunens näringslivsenhet som gärna hjälper dig med kontakter. Det kan röra sig om företag att samarbteta med, lokaler, banker, bidrag, myndighetsärenden och allt möjligt annat. Ibland kan vi svara på din fråga och ibland kan vi lotsa dig till rätt person. Ta gärna kontakt tidigt så att vi kan följas åt på din väg mot att bli företagare!

Nyföretagarcentrum Sydnärke
Arbetar med kostnadsfri rådgivning kring de mer tekniska frågorna runt ditt företagande. Budget, val av bolagsform, skatter, försäkringar, marknadsplan, affäridé och mentorskap är exempel på saker som du kan få hjälp med.

ALMI Företagspartner
Kompletterar Nyföretagarcentrums arbete med rådgivning och kurser för dig som vill starta företag. ALMI erbjuder också såväl mentorskap som finansiering. Denna kompletterar din egen insats och banklån. På ALMI:s webbplats finns även budgetmallar.

Coompanion
Ger råd kring demokratiskt och kooperativt företagande där den ekonomiska vinsten inte är den största drivkraften. Bolagsformen ekonomisk förening är på stark frammarsch.

Verksamt.se
En rikstäckande webbplats med alla tänkbara länkar till aktörer som nyföretagare behöver kontakt med. Här finns också bra mallar för dokument som du kommer att behöva.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-11-01