Remiss näringslivsprogram 2020-2023

Näringslivsprogrammet är ett kommunalt styrdokument och som antas av Kommunfullmäktige och gäller för Askersunds kommun som helhet. Det innebär att Askersunds kommun ansvarar för innehållet och åtgärderna som presenteras i näringslivsprogrammet. Syftet med näringslivsprogrammet är att beskriva och tydliggöra de mål vi har med näringslivsarbetet i Askersunds kommun.

Process för remiss Näringslivsprogram 2020-2023
Programmet har en förankring i Askersunds kommuns näringslivsråd där kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd, kommundirektör, utvecklingschef och näringslivsutvecklare ingår tillsammans med representanter från näringslivet via Lantbrukarnas Riksförbund, Askersund i Centrum, Företagarna samt de största företagen i Askersunds kommun.

Under 2018-2020 har frågeställningar och synpunkter till det nya programmet arbetas fram via workshops i tillsammans med näringslivet, politker och tjänstemän.

Tidplan

  • 18 mars Näringslivsrådet, godkände programmet innehållsmässigt
  • 3 april Utskick till partier, företagarorganisationer samt publicering i kommunens digitala kanaler
  • 27 april – Sista dag för inlämning av synpunkter
  • 4 maj Inlämning till politisk behandling
  • 18 maj KSAU
  • 3 juni KS
  • 15 juni Antagande i KF

Remissförfarande
Synpunkter lämnas senast den 27 april 2020 till Näringslivsutvecklare Sofia Fredriksson, via e-post till sofia.fredriksson@askersund.se

Välkommen med dina synpunkter!

Sidansvarig: Sofia Fredriksson |

Uppdaterad: 2020-04-06