Näringslivsprogram

Utvecklingscentrums styrgrupp har under 2014 arbetat med ett närigslivsprogram för Askersunds kommun för åren 2015-2018.

Näringslivsprogrammet styr vad vi skall satsa på för att ytterligare utveckla näringslivet och dess förutsättningar de närmaste åren. Det nya programmet fastställdes i kommunfullmäktige 2014-11-24. Du hittar programmet under rubriken "Dokument"

Programmet är framtaget i samarbete mellan kommunen och våra företagsorganisationer samt genom en öppen workshop och diskussioner med enskilda företagare.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2017-07-14