Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd för att köpa lantbruksegendom prövas hos Länsstyrelsen.

Aktuell information finns på Länsstyrelsens webbplats, se länk.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2016-03-04