Torghandel

Flygbild på Askersunds torg

Torghandeln är ett välkommet och trevligt inslag i Askersunds stadsbild. Vi vill skapa en varierad och flexibel torghandel där det småskaliga och genuina har företräde framför storskalighet och enkelriktning. Vi vill också främja torgets funktion som parkering för kunder i såväl torghandel som butiker.

Tisdagar, fredagar och lördagar är torghandelsdagar. Undantag finns, se foldern "Välkommen som torghandlare i Askersund". Torghandelsplatser som inte har tagits i anspråk för handel innan klockan 10.00 används som parkering resten av dagen, enligt de regler som gäller på torget.

Bokning

Säsongstorghandelsplatserna förbokas hos Askersunds kommun, Sofia Fredriksson på telefon 0583-81030 eller mail sofia.fredriksson@askersund.se.

Bokning av tillfällig plats för en dag bokas via Askersund i Centrum på plats eller via telefon 070-5569565. Telefontid vardag 10.00-18.00, lördag 10.00-14.00.

Regler för torghandeln finns i foldern "Välkommen som torghandlare i Askersund".

Välkommen!

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-09-17