E-faktura från företag till kommunen

Från och med 1 april 2019 är det lagkrav att all fakturering av inköp ska ske genom elektronisk faktura (e-faktura).

Lagkravet innebär att alla offentliga myndigheter (ex. kommuner, landsting med flera) är skyldiga att ta emot och behandla e-fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden Peppol.

Även leverantörer är skyldiga att skicka e-faktura när fakturan är utfärdad till en offentlig myndighet.

Observera att pdf inte är ett godkänt format och kan ej likställas med en e-faktura.

Vid e-fakturering till Askersunds kommun används standarden Svefaktura. Vi kan ta emot e-faktura på två sätt. Det kan ske antingen via en så kallad virtuell skrivare, som finns inbyggd i vissa bokföringsprogram, eller genom att fylla i formuläret i länken till höger. Då skickas fakturan till oss som e-faktura via fakturaportalen länk till annan webbplatshos InExchange Network.

1 Du registrerar din faktura direkt på vår hemsida

Genom att klicka på länken till höger kommer du till ett formulär där du fyller i fakturauppgifterna till oss. Fakturan hamnar direkt i vår beställares elektroniska inkorg, det styrs av referenskoden.

Registreringen kräver inloggning och om du inte har skickat fakturor den här vägen tidigare klickar du på "anmäl dig här" i bilden.

2 Du skickar en elektronisk faktura från ditt faktureringssystem till oss via en virtuell skrivare

Du som har fler fakturor än tio per månad bör använda dig av en virtuell skrivare.

Den fungerar så att du gör fakturorna i ditt befintliga fakturasystem men istället för att skriva ut dem skickar du dem via Internet till vår "fakturaväxel" för inläsning i Askersunds kommuns ekonomisystem. Kontakta din bank för mer information.

Askersund kommuns uppgifter:

VAN-operatör: Inexchange

GLNnr/EDI-adress: 7362120001989

Organisationsnummer: 212000-1983

Kontakt: ekonomikontoret@askersund.se

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-02-19