Norra Bergen

Norra Bergen är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom.

Det finns 64 lägenheter fördelade på sex avdelningar. Några av lägenheterna är avsedda för korttidsvård i form av växelvård och avlastning. Lägenheterna består av ett rum med stort duschrum och toalett. De är på 22-33 kvadratmeter.

Ansökan till särskilt boende skickas till biståndshandläggare för handläggning och beslut.

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2020-05-18