Torsten Karlssons väg

Boendeformen Servicebostad kan för vissa personer - som tillhör personkrets 1 enligt LSS - vara en lämplig form av bostad, mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och gruppbostad.

Denna insats riktar sig till personer som har behov av vägledande stöd och hjälp i vardagen. Du bor i en fristående lägenhet och får stöd och hjälp av personal som utgår från en lägenhet i närområdet. Här finns även utrymme för gemensamma aktiviteter.

För mer information och ansökan kontakta handläggaren, se kontakt till höger.

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2020-05-18