Fonder inom omsorg, stöd och hjälp

Socialnämnden förvaltar fyra fonder. Fondmedel delas ut varje år och ansökan ska lämnas in senast den 31 mars.

Stiftelsen Systrarna Lodéns understödsfond

Enligt stadgarna ska understödet användas för att täcka kostnader för i första hand sjukvård å badort, sjukhus eller hos specialist (behovet av sådan vård ska styrkas med läkarintyg). I andra hand kan understödet användas för konvalescentvård eller annan eftervård och till rekretationsresor.

Understödet kan sökas av kvinnor sedan minst tre år mantalsskrivna i Lerbäcks församling och som av ekonomiska skäl inte kan bekosta sin vård. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska bekostas av allmänna medel.

Ansökan görs på blankett, som kan rekvireras från socialförvaltningen.​

Stiftelsen Sociala samfonden

​Enligt stadgarna ska avkastningen användas till att lämna stöd åt behövande inom kommunen liksom bidrag åt enskilda, grupper eller organisationer som enligt en preciserad plan främjar barn- och ungdomsvård eller bistår äldre eller handikappade eller andra behövande avseende sådana ändamål som inte normalt ska tillgodoses av stat eller kommun. Fonden har för nuvarande inte utdelbara medel och du kan därför inte söka pengar från den.

Stiftelsen Gottfrid och Olga Hults stiftelse för blinda

Enligt stadgarna ska avkastningen delas ut till blinda människor boende i Lerbäcks kommun.

Stiftelsen Gottfrid och Olga Hults stiftelse för cancersjuka

Enligt stadgarna ska avkastningen delas ut till behövande cancersjuka i Lerbäcks kommun för sjukdomens bekämpande.

Hur ansöker jag?

Vill du ansöka om medel ur Stiftelsen Systrarna Lodéns understödsfond​ ska du använda en speciell ansökningsblankett, som finns att skriva ut här till höger. Du kan också ringa eller e-posta till socialförvaltningen för att få en blankett.

Om du vill ansöka från de tre övriga fonderna ska du skriva ett brev och berätta vem du är, var du bor och varför du vill ansöka om fondmedel.

Ansökningarna ska skickas till Askersunds kommun, Box 28, 696 21 Askersund senast den 31 mars.

I länken till höger kan du läsa mer om kommunens stiftelser.

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2017-05-24