God man, förvaltare och förmyndare

Om man har någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande, som gör att man behöver hjälp, kan man få en god man eller förvaltare.

God man

God man har till uppgift att till exempel hjälpa en äldre, sjuklig eller psykiskt störd person med att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer eller sörja i övrigt för personen. God man förordnas av tingsrätten och står under överförmyndarens tillsyn.

Förvaltare

Förvaltare ordnas för de personer som på grund av sjukdom eller psykisk störning är ur stånd att sköta sina angelägenheter. Ibland kan det vara svårt för personen själv att inse och acceptera det och då kan tingsrätten utse en förvaltare mot personens vilja. Den som får en förvaltare förordnad för sig mister i motsvarande mån sin rättsförhandlingsförmåga.

Förmyndare

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare. Enligt föräldrabalken kontrolleras barnets tillgångar endast om de överstiger åtta basbelopp (356.000 kronor för år 2015), barnet äger fastighet eller om det finns en särskild anledning. Det finns även situationer då förmyndaren kan behöva kontakta överförmyndaren för beslut. Det kan exempelvis vara vid utbetalning av försäkringsbelopp eller vid arv.

God man till ensamkommande barn

God man till ensamkommande barn tillsätts när ett barn under 18 år kommer till Sverige och vid ankomsten är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Mer information finns i länk här till höger.

Gemensamt överförmyndarkansli

Kumla, Lekeberg, Laxå, Hallsberg, och Askersund har ett gemensamt överförmyndarkansli, som finns i Kumla. Kontaktuppgifter till kansliet samt länkar till informationsmaterial och blanketter finns här till höger.

Kontakta kansliet för att få veta vilka dagar som handläggare från överförmyndarkansliet finns på Rådhuset i Askersund.

Vill du bli god man?

Sydnärkes överförmyndarkansliet söker fler gode män. Kanske är det något för dig? Hör av dig så får du veta vad uppdraget innebär. Se kontaktuppgifter här till höger.

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2017-01-26