Kriminalitet

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal ungdomar som står för det mesta av brottsligheten.

De som begår många brott har relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott.

När man fyller 15 år blir man straffmyndig. Det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare - till exempel hur polis, åklagare och domstol - ska handlägga ärenden. Ungdomar kan dömas till exempelvis böter och fängelse - men personer under 21 år får sällan fängelsestraff.

Källa: BRÅ


Hit kan du vända dig för råd, stöd och hjälp

Du kan också få råd och stöd på andra sätt, se länkarna här till höger.

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2016-02-24