Personlig assistans

Den som är upp till 65 år och som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och behöver hjälp för att klara vardagen kan ansöka om personlig assistans.

För att få assistans måste du ha behov av hjälp dina grundläggande behov. Det betyder att du behöver hjälp med att sköta din hygien, att klä på dig, äta, förflytta dig och kommunicera.

För hjälp med grundläggande behov, som är under 20 timmar per vecka, ansvarar kommunen för beslut och assistanskostnader. Om du behöver assistans mer än 20 timmar per vecka för grundläggande behov, så kan du ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan. Om du har behov av hjälp med de grundläggande behoven kan du även få hjälp med övriga behov som städning, matlagning, fritidsaktiviteter etc.

Olika utförare

Om du beviljats assistans kan du välja vem du vill ha som utförare av assistansen, kommunen, privat utförare eller själv anställa dina assistenter. Ett avtal skrivs mellan dig och din assistansanordnare kring utformning, schemaläggning och genomförande. Assistansanordnare svarar då för det praktiska kring anställning, löneutbetalning, personal och administration.

Askersunds kommun som utförare

Om du vill ha Askersunds kommun som assistansanordnare kontaktar du enhetschefen för personlig assistans. Ni bokar en träff där du får information om vad kommunens personliga assistans innebär. Vi skriver sedan en överenskommelse och planerar assistansens utformning tillsammans.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med kommunens beslut, kan du överklaga. Mer information finns i länken till höger.​

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2020-08-24