Avlösarservice LSS

Avlösning i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få egen tid till aktiviteter. Avlösningen kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Avlösarservice syftar till att avlasta anhöriga på fritiden. Avlösarens uppgift är omvårdnad av den person som har funktionsnedsättning. Avlösarservice ska först och främst ske i hemmet och ersätta förälder eller anhörig i vardagliga aktiviteter.

Vem kan få avlösarservice?

​Avlösarservice beviljas personer med sådana funktionsnedsättningar att de har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Så här ansöker du​

Du kan kontakta handläggaren för information eller skicka in ansökan. Se kontakt-uppgifter och ansökan till höger.

När du fått beslut om avlösarservice​

Då kontaktas du av ansvarig chef som tillsammans med dig planerar insatsen och gör en genomförandeplan och i samråd utser lämplig avlösare.


Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2019-12-12