Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning LSS

Om du är i yrkesverksam ålder, inte studerar och har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett arbete, kan du - efter ansökan - få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet i Askersund jobbar för att deltagarna ska få ett arbete på den vanliga arbetsmarknaden genom praktik och lönebidragsanställning. Vi tittar på dina styrkor och intressen och försöker hitta aktiviteter och som passar dig.

Aktiviteterna som erbjuds på daglig verksamhet ska vara meningsfulla, hålla en hög kvalitet och utveckla dem som är på daglig verksamhet till mer självständiga individer. Verksamheten ska också erbjuda nya aktiviteter som ger nya erfarenheter och som kan stärka deltagarnas självförtroende och få dem att växa som personer.

Alla deltagare har en genomförandeplan där du tillsammans med personalen sätter upp mål, hur dessa uppnås samt vilket stöd som behövs. Genomförandeplanen följs upp regelbundet och ändras efter behov och önskemål.

På daglig verksamhet i Askersund finns bland annat följande verksamheter och aktiviteter:

  • Återbruket Bumerangen
  • Kioskvagn
  • Kiosk vid öppen verksamhet för äldre
  • Träning
  • Skaparverkstad
  • Utejobb vid Shell och Hotell Norra Vättern
  • Kulturaktiviteter​
  • Rengöring av hjälpmedel, samarbete med arbetsterapeuter
  • Matlagning

Vill du veta mer om att ansöka om daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) så kontaktar du LSS-handläggaren.

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2019-12-12