Korttidsvistelse LSS

I Askersunds kommun har vi ett korttidsboende på Torsten Karlssons väg för barn och unga upp till 21 år.

Korttidsvistelse kan innebära avlastning för anhöriga eller ge möjlighet till rekreation och miljöombyte för barnet/ungdomen. Korttidsvistelse kan utföras i korttidsboende, i en annan familj eller på läger- eller kolonivistelse. Insatsen kan ses som ett led i ökad självständighet för barn och ungdomar.

För mer information och ansökan om korttidsvistelse enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kontakta handläggaren, se kontakt till höger.

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2018-05-28