Korttidsvistelse LSS

Korttidsboende Blåklockan för barn och unga 

Korttidsvistelse kan innebära avlastning för anhöriga eller ge möjlighet till rekreation och miljöombyte för barnet/ungdomen. Korttidsvistelse utförs på vårt korttidsboende Blåklockan. En annan form av korttidsvistelse kan vara läger eller kolonivistelse. Insatsen kan ses som ett led i ökad självständighet för barn och ungdomar.

För mer information och ansökan om korttidsvistelse enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kontakta handläggaren, se kontakt till höger.

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2019-12-12