Ensamkommande barn och unga

Askersunds kommun har ett ansvar för asylsökande barn som kommer ensamma till Sverige, utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare. De flesta som kommer hit är barn och ungdomar från Afghanistan, Eritrea, Somalia och Syrien. Barn och unga kommer till Askersund efter anvisning av Migrationsverket. 

Som nyanländ flykting handlar tillvaron mycket om att vänta på besked - en väntetid fylld av oro för framtiden. De flesta av barnen har liten eller ingen kontakt med sina familjer i hemlandet. Ungdomarnas framtid i Sverige avgörs i ett första skede av Migrationsverket, som utreder om barnen ska få uppehållstillstånd i Sverige eller ej.

Socialtjänsten arbetar med att utreda och följa upp barnens behov utifrån principen om barnets bästa. Barnen placeras av socialtjänsten i ett hem för vård och boende eller i ett familjehem. Målet för verksamheten är att barnen ska bli självständiga, självförsörjande och trygga vuxna. Socialtjänsten säkerställer att det finns ett tryggt boende med rätt stöd. Från 2018 har vi ett stödboende för ungdomar från 16 år.

 

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2019-12-12