Ensamkommande barn och unga

Askersunds kommun har skrivit avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn.

En överenskommelse har också träffats med Migrationsverket om anordnande av boende för ensamkommande barn. Överenskommelsen avser både asylsökande barn som barn med uppehållstillstånd. Askersunds kommun förbinder sig att erbjuda 25 boendeplatser, varav minst 10 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande barn och unga från 14 år och tills de fyllt 18 år. Socialnämnden har huvudansvaret.

Kommunens boende för de ensamkommande barnen öppnade i januari 2011. Boendet heter Aquarellen och ligger i Askersund. Från februrai 2016 finns ytterligare ett boende som heter Lindbogården. Boendena har personal dygnet runt.

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2018-05-28