Flyktingmottagning

Askersunds kommun har tecknat ett avtal med Migrationsverket om att årligen ta emot 40 nyanlända som beviljats uppehållstillstånd.

Samordningsansvaret för introduktion av nyanlända invandrare har gått över från kommun till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan från 1 december 2010.

Uppehållstillstånd efter 1 december 2010

Om du har fått uppehållstillstånd som flykting från den 1 december 2010 eller senare kan du omfattas av lagen etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Då är det Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för dig.


Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2018-05-28