Flyktingmottagning

Askersunds kommun har tecknat en överenskommelse att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande med Länsstyrelsen, för 2019 är det 15 personer

Kommunen ansvarar för undervisning i svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbildning och för barn i skola, förskola och barnomsorg. Kommunen får statsbidrag för detta. När det gäller ekonomi och sysselsättning är det framförallt Arbetsförmedlingen som har en stor roll. En peson som har fått uppehållstillstånd har rätt att bo och arbeta i Sverige, personen är folkbokförd och omfattas av vårt lands rättigheter och skyldigheter.

Arbetsförmedlingen har den samordnande rollen för flyktingarnas etablering på arbetsmarksnaden. Ansvaret innebär att hjälpa flyktingen med praktik, utbildning och jobb enligt en fastställd plan och besluta om s.k etableringsersättning under den första tiden i Sverige.


Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2019-12-12