Information om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19

Tvättar händerna

Askersunds kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På den här sidan samlar vi och uppdaterar information och länkar om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Samlad, bekräftad och aktuell information från Sveriges myndigheter finns på Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information in other languages


Uppdaterad 2020-04-03 09:05

Stanna hemma om du känner dig sjuk!

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Läs mer på Folkhälsmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personer över 70 bör begränsa sociala kontakter

Personer över 70 år uppmanas nu att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationellt förbud mot besök på äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april.

Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Tecken på samhällsspridning

Folkhälsomyndigheten ser tecken på att smittan sprids i ett flertal regioner i landet. Det innebär att det finns ett flertal fall där man inte kunnat härleda smittan till resa eller att man varit i kontakt med ett annat känt fall av covid-19. Risknivån höjdes den 10 mars till den högsta – mycket hög risk för samhällspridning i Sverige.

Tänk över om resan verkligen är nödvändig

Inför ledigheter och under påsken är det viktigt att tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att man ska tänka igenom om resan till exempelvis storstäderna, till fjällanläggningen eller till någon annan populär semesterort där många människor träffas på samma plats, är nödvändig att genomföra.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avrådan från resor till andra länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till alla länder. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Förskola och skola

Våra förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare.

Läs mer om beslutet på Polisens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

Läs mer om de nya allmänna råden på Folkhälsomyndigehetns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Träna gärna men gör det säkert

Idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger ett antal rekommendationer till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter.

Läs mer om dessa på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den som har allergi men är symtomfri kan gå till förskola, skola och arbete

För personer med allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska man ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.

Om man tar allergimedicin för sin allergi och symtomen avtar eller försvinner kan man dra slutsatsen att det är allergi man har och inte luftvägsinfektion. Då behöver man inte stanna hemma.

Lokala länkar

Samlad information om inställda evenemang i Askersund kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Askersund levererar - företag i Askersunds kommun som utökat sina tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information med anledning av coronaviruset till företagare i Askersunds kommun

Till dig som vill hjälpa till som frivilliglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I vårt nyhetsarkiv kan du hitta de nyheter som vi publicerat om coronaviruset


Folkhälsomyndighetens råd för att undvika smitta

*En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

*Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

*Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

*Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Tips om källkritik på MSB:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om det nya coronaviruset på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats finns svar på de vanligaste frågorna om covid 19 och om smittspridning.

krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information från ansvariga myndigheter om det nya coronaviruset covid-19.

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset covid-19.

Utrikesdepartementet har reserekommendationer till resenärerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information in other languages

You can find information both in English and other languages as well as frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s websitelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på arabiska från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information på somaliska från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information på tigrinja från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information på dari från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-04-03