Värdegrund

Socialnämnden beslutade i februari 2011 om en övergripande värdegrund för socialförvaltningen.

Värdegrunden ska genomsyra arbetet inom alla verksamheter och vara känd för all personal.

Värdegrunden ska ligga till grund när du som kommuninnevånare får insatser av socialfövaltningen. Insatserna ska ges med god kvalitet, du möts med ett gott bemötande, du har ett inflytande för självbestämmande och integritet, du får vara delaktig och känna känsla av trygghet samt upplevelse av meningsfullhet när du kommer i kontakt med socialförvaltningens verksamheter, chefer och personal.

Du kan läsa mer om värdegrunden i broschyren här till höger i menyn.

Sidansvarig: Maria Andersson |

Uppdaterad: 2018-12-10