Soldrift Sjöängen

Soldrift Sjöängen

Under våren/sommaren 2017 monteras solpaneler på Sjöängen i ett projekt som drivs i samverkan mellan Sustainable Innovation, Vattenfall och Askersunds kommun. Solpanelerna på byggnadens tak genererar el som lagras i ett energilager som byggs i Sjöängen. Sedan tas energin ut när den behövs, antingen till byggnadens behov eller till de laddplatser för elfordon som kommer finnas på den nya parkering som skapas där den gamla Sjöängsskolan låg.

Projektets syfte
Genom demonstrationsprojektet vill vi utveckla kunskap och praktisk erfarenhet av energilagring inklusive styrning/optimering av energiflöden. Projektets parter Vattenfall, Askersunds kommun och Sustainable Innovation bygger upp en fullskalig pilotinstallation Askersund. Detta pilotprojekt pågår till november 2018.

Läs mer om Soldrift Sjöängen på Sustainable Innovations hemsida, se länk till höger.

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2017-05-26